EN

Strona główna Kontakt Dział Informatyczno-Medialny

Dział Informatyczno-Medialny

27-07-2020

Studenci chcący odblokować dostęp do konta e-mail mogą wykonać to poprzez złożenie wniosku do Działu Informatyczno Medialnego za pomocą systemu USOSweb (Zakładka Dla studentów -> Podania -> złóż nowe podanie). We wniosku należy podać adres e-mail APS(inicjały + nr albumu, w przypadku studiów podyplomowych inicjały +p +nr albumu) oraz adres e-mail na który zostanie przesłane hasło jednorazowe służące do odblokowania dostępu do konta. Hasła będą wysyłane w terminie 48 godzin w dni robocze. Prosimy nie składać takich wniosków poprzez wysyłanie wiadomości email z prywatnych kont.

Prosimy nie dzwonić w kwestii odblokowania konta e-mail.

W kwestiach programu USOS prosimy kontaktować się Działem Aplikacji Komputerowych poprzez adres mail  usosweb@aps.edu.pl 

Pracownicy Akademii chcący odblokować dostęp do konta e-mail proszeni są o przekazanie takiej prośby do sekretariatu swojego Instytutu. Sekretariaty po ustaleniu nowego jednorazowego hasła z DIM przekażą je zainteresowanemu pracownikowi.

 

Wsparcie użytkowników:

Wobec podjęcia ograniczeń działalności Akademii informuję, 

Problemy związane z kwestiami informatycznymi oraz Office365 można także zgłaszać na adres mail informatycy@aps.edu.pl

Dział Informatyczno Medialny uruchamia pomoc techniczną dla pracowników Akademii drogą telefoniczną pod następującymi nr telefonów:

pomoc telefoniczna świadczona jest w godzinach 10 - 14 

500 015 965 - pomoc w kwestiach medialnych i programu Teams

22 589 36 74 - pomoc w kwestiach informatycznych i programu Teams, Forms

22 589 36 60 - pomoc w kwestiach informatycznych i programu Teams

22 589 36 86 - pomoc w kwestiach informatycznych i programu Teams

Kierownik Działu: Krzysztof Kochanowski
tel. 22 589 36 36, tel. wew. 2062 mail: kk@aps.edu.pl

 

Aktualności

30-07-2020

Ze smutkiem i żalem żegnamy wieloletniego pracownika Akademii Profesora Andrzeja Tadeusza Góralskiego

Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec przekraczający granice dziedzin i dyscyplin, nieustannie poszukujący wyzwań i oryginalnych rozwiązań naukowych problemów.
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.