Dział Informatyczno-Medialny

Wobec podjęcia ograniczeń działalności Akademii informuję, że Dział Informatyczno Medialny obsługuje pomoc techniczną dla pracowników Akademii w godzinach 8.30 - 15.30  

 

Rekomendujemy kontakt poprzez system Microsoft Teams - czat lub rozmowa z pracownikami:

Teams, Forms - Tomasz Piotrowski, Marcin Burski

Teams - Bartłomiej Kraszewski

Kwestie informatyczne, serwis - Michał Sawicki, Rafał Bartczak

Kwestie informatyczne, Microsoft Office 365 - Bartłomiej Dziekański

 

Kontakt drogą telefoniczną pod następującymi nr telefonów:

500 015 965 - pomoc w kwestiach medialnych i programu Teams

22 589 36 74 - pomoc w kwestiach informatycznych i programu Teams, Forms

22 589 36 86 - pomoc w kwestiach informatycznych i programu Teams

 

Zalecamy zgłaszanie problemów związanych z kwestiami informatycznymi oraz Office365 na adres mail informatycy@aps.edu.pl

 

W przypadku korzystania z systemów Akademii zalecamy Korzystanie z przeglądarki internetowej działającej w najnowszej wersji.

Google Chrome wer. 89.0 i wyższa,
Microsoft Edge wer. 89.0 i wyższa,
Opera wer. 74.0 i wyższa.

Jeżeli twoja przeglądarka wyświetla komunikat, że dostępna jest nowa wersja – dokonaj aktualizacji.

Nowe wersje aplikacji zawierają zwykle poprawki bezpieczeństwa, które pomagają zabezpieczyć twoje dane. 

W celu bezpiecznego korzystania z serwisów Akademii rekomendujemy przestrzeganie poniższych zasad:

  • nie ujawniaj i nie przekazuj nikomu swojego identyfikatora i hasła,

  • regularnie zmieniaj swoje hasło służące do logowania - hasło dostępu do sieci APS ważne jest 90 dni,

  • loguj się tylko z zaufanych urządzeń,

  • zachowaj szczególną ostrożność korzystając z dostępu do sieci Internet w miejscach publicznych,

  • jeżeli cokolwiek wzbudza Twoje wątpliwości w czasie logowania lub działania systemów – nie wprowadzaj danych, skontaktuj się z DIM,

  • dbaj o aktualność używanego oprogramowania,

  • nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych - DIM nigdy nie wysyła takiej korespondencji,

  • nie otwieraj załączników od nieznanych nadawców.

 

Prosimy nie dzwonić do DIM w kwestii odblokowania konta Office 365 e-mail / teams.

Pracownicy Akademii chcący odblokować dostęp do konta Office 365 proszeni są o przekazanie takiej prośby do sekretariatu swojego Instytutu. Sekretariaty po ustaleniu nowego jednorazowego hasła z DIM przekażą je zainteresowanemu pracownikowi.

Zalecamy wprowadzenie alternatywnego adresu email lub nr telefonu do ustawień usługi Office 365 w celu uzyskania możliwości samodzielnego resetu hasła

Studenci I roku otrzymują hasła do konta Office 365 APS na swój prywatny email podany w systemach w czasie rekrutacji.

PROSIMY ABY STUDENCI I ROKU NIE SKŁADALI PODAŃ, ORAZ NIE WYSYŁALI MAILI DO DIM W SPRAWIE RESETU HASLA!

Studenci chcący odblokować dostęp do konta Office 365 mogą wykonać to poprzez złożenie wniosku do Działu Informatyczno Medialnego za pomocą systemu USOSweb (Zakładka Dla studentów -> Podania -> złóż nowe podanie). We wniosku należy podać adres e-mail APS(inicjały + nr albumu, w przypadku studiów podyplomowych inicjały +p +nr albumu) oraz adres e-mail na który zostanie przesłane hasło jednorazowe służące do odblokowania dostępu do konta. Hasła będą wysyłane w terminie 48 godzin w dni robocze. Prosimy nie składać takich wniosków poprzez wysyłanie wiadomości email z prywatnych kont.

 

W kwestiach programu USOS prosimy kontaktować się Działem Aplikacji Komputerowych poprzez adres mail  usosweb@aps.edu.pl 

 

 

 

Kierownik Działu: Krzysztof Kochanowski
tel. 22 589 36 36, tel. wew. 2062 mail: kk@aps.edu.pl