EN

Strona główna Kontakt Dział Informatyczno-Medialny

Dział Informatyczno-Medialny

01-06-2020

Studenci chcący odblokować dostęp do konta e-mail mogą wykonać to poprzez złożenie wniosku do Działu Informatyczno Medialnego za pomocą systemu USOSweb (Zakładka Dla studentów -> Podania -> złóż nowe podanie). We wniosku należy podać adres e-mail APS(inicjały + nr albumu, w przypadku studiów podyplomowych inicjały +p +nr albumu) oraz adres e-mail na który zostanie przesłane hasło jednorazowe służące do odblokowania dostępu do konta. Hasła będą wysyłane w terminie 48 godzin w dni robocze. Prosimy nie składać takich wniosków poprzez wysyłanie wiadomości email z prywatnych kont.

Prosimy nie dzwonić w kwestii odblokowania konta e-mail.

W kwestiach programu USOS prosimy kontaktować się Działem Aplikacji Komputerowych poprzez adres mail  usosweb@aps.edu.pl 

Pracownicy Akademii chcący odblokować dostęp do konta e-mail proszeni są o przekazanie takiej prośby do sekretariatu swojego Instytutu. Sekretariaty po ustaleniu nowego jednorazowego hasła z DIM przekażą je zainteresowanemu pracownikowi.

 

Wsparcie użytkowników:

Wobec podjęcia ograniczeń działalności Akademii informuję, 

Problemy związane z kwestiami informatycznymi oraz Office365 można także zgłaszać na adres mail informatycy@aps.edu.pl

Dział Informatyczno Medialny uruchamia pomoc techniczną dla pracowników Akademii drogą telefoniczną pod następującymi nr telefonów:

pomoc telefoniczna świadczona jest w godzinach 10 - 14 

500 015965 - pomoc w kwestiach medialnych i programu Teams

22 589 36 74 - pomoc w kwestiach informatycznych i programu Teams, Forms

22 589 36 60 - pomoc w kwestiach informatycznych i programu Teams

22 589 36 86 - pomoc w kwestiach informatycznych i programu Teams

Kierownik Działu: Krzysztof Kochanowski
tel. 22 589 36 36, tel. wew. 2062 mail: kk@aps.edu.pl

 

Aktualności

03-06-2020

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS apeluje o pomoc dla MOW Barska

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Barskiej w Warszawie - pożar w budynku
29-05-2020

Prawda w naukach społecznych

Szkoła Doktorska APS zaprasza na wykład prof. dr. hab. Tomasza Szkudlarka, kierownika Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersyte…
25-05-2020

Wskazania dotyczące egzaminów realizowanych zdalnie

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się ze wskazaniami dotyczącymi egzaminów realizowanych zdalnie.