ZASADY KORZYSTANIA z logotypu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Logotyp Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS)  jest prawnie chroniony jako znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP.

Logotyp APS może być wykorzystywany w celach reklamy i promocji oferty edukacyjnej, w celu informowania o działalności Uczelni i jednostek jej podległych.

Logotyp APS udostępniany jest bezpłatnie. Użycie logotypu przez instytucje pozauczelniane czy osoby prywatne każdorazowo wymaga pozwoleń, których udziela Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych, a w szczególnych przypadkach Rektor APS.

Każdy korzystający z logo APS jest zobowiązany do zachowania warunków graficznych: proporcje znaku, kolorystyka, zachowanie przestrzeni wolnej wokół znaku.

 

Logo APS z pełną nazwą uczelni  (plik JPG) (plik EPS)

Logo APS z pełną nazwą uczelni__wersja pozioma  (plik JPG) (plik EPS)

Logo APS z pełną nazwą uczelni_1  (plik JPG) (plik EPS)

Logo APS z pełną nazwą uczelni _1__wersja pozioma  (plik JPG) (plik EPS)

Logo APS - symbol 1  (plik JPG) (plik EPS)

Logo APS - symbol 2  (plik JPG) (plik EPS)