Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa (Budynek C, parter, pokój 3065)

REKRUTACJA:

 Jarosław Janowski

 

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wojciech Polak

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Paulina Słowińska (urlop)

 

PROMOCJA:

Anna Wnorowska