EN

Zrozumieć uczenie się – zmienić szkołę. W stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Understanding Learning - Changing Education. Towards education for sustainable development

24-11-2017

Akademia Pedagogiki Specjalniej, ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa

Opis wydarzenia:

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ZROZUMIEĆ UCZENIE SIĘ – ZMIENIĆ SZKOŁĘ. W stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju - zadanie finansowane w ramach umowy 845/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Polski Komitet OMEP
mają zaszczyt zaprosić
do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej:
Zrozumieć uczenie się – zmienić szkołę. W stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Understanding Learning - Changing Education. Towards education for sustainable development

Warszawa, 24 listopada 2017 roku


Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Rektor APS
dr hab., prof. APS Jarosław Rola – Prorektor APS
dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska – Prorektor APS
dr hab., prof. APS Józefa Bałachowicz
dr Ewa Lewandowska, APS, OMEP
dr Adamina Korwin-Szymanowska, APS
dr Anna Witkowska-Tomaszewska, APS

ZAŁOŻENIA I TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja ma stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie warunków sprzyjających uczeniu się dzieci, poznawaniu przez nie świata, zaangażowaniu i partycypacji w kształtowaniu własnych kompetencji. Chcemy szczególnie zwrócić uwagę na ten aspekt edukacji, który podkreśla jej wartości we wspieraniu rozwoju autonomicznych, podmiotowych, ale solidarnych i współdziałających jednostek, gotowych do wzajemnej troski o wspólne środowisko życia i podejmowanie wspólnych zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Wyzwania związane z transformacją świata na bardziej zrównoważony wymagają nowego podejścia do edukacji i holistycznego spojrzenia na tworzenie warunków do uczenia się dzieci. Celem spotkania będzie więc zaprezentowanie teoretycznych podstaw i praktycznych przykładów innowacyjnej pracy z dziećmi z wykorzystaniem strategii uczenia się poza klasą (outdoor education). Strategia outdoor education jest punktem wyjścia niezwykle ambitnej wizji ukierunkowanych zmian we wczesnej edukacji z modelu transmisyjnego do modelu partycypacyjnego, transformacyjnego, gdzie nauczyciel jest uczestnikiem procesu edukacyjnego, który uczy się = doświadcza razem z dziećmi.
Prym w edukacji poza klasą wiodą kraje skandynawskie, dlatego kolejny raz we współpracy APS i University of Agder realizujemy innowacyjny projekt z wykorzystaniem outdoor education, w którym dotychczas uczestniczyli nauczyciele akademiccy APS i nauczyciele praktycy z przedszkoli i szkół Ochoty. Chcemy Państwu przedstawić efekty tego projektu i pokazać możliwości wdrażania strategii uczenia się dzieci poza salą w naszych warunkach. Włączenie w proces outdoor education problematyki edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) uwzględnieniem kontekstu kulturowego, przy poszanowaniu najlepszych polskich praktyk edukacyjnych, pozwoliło na wypracowanie szerszej perspektywy edukacji poza salą jako strategii uczenia się. Ta nowa perspektywa rozwija konstruktywistyczną, doświadczeniową dydaktykę wczesnej edukacji, pozwala inaczej myśleć o uczeniu się i rozumieniu roli nauczyciela nie jak dotychczas – decydenta dziecięcego uczenia się, ale jako towarzysza w uczeniu.

Obrady będą koncentrowały się na czterech obszarach:

  1. Outdoor education - w stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
  2. Proces edukacyjny w różnych środowiskach – doświadczenie jako punkt wyjścia konstruowania transformacyjnego modelu edukacji;
  3. Uczeń jako badacz, odkrywca, myśliciel, aktor społeczny – od podporządkowania poznawczego do partycypacji;
  4. Nauczyciel jako moderator i inicjator procesu edukacyjnego – uczenie się nauczyciela dla profesjonalnego rozwoju.

Do dyskusji, wymiany doświadczeń, sesji plenarnej i prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy zagranicznych gości:
• prof. Ingrid Pramling Samuelsson, University of Goeteborg UNESCO Chair in Early Education and Sustainable Development (Szwecja)
• PhD Ingrid Enghald, Stockholm University (Szwecja)
• prof. Milada Rabušicová, Masaryk University w Brnie (Czechy)
• PhD Laila Gustavsson, Kiristianstad University (Szwecja)
• PhD Kirsti V. Halvorsen, University of Agder (Norwegia)
• PhD Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalen University (Szwecja)
• PhD Anders Szczepanski PhD, Director National Centre for Outdoor Education, Linköping University, Szwecja
• PhD Alicja Renata Sadownik, dr, Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norwegia
• PhD Robbie Nicol, Moray House School of Education, Outdoor and Enviromental Education, University of Edinburgh, Wielka Brytania

Międzynarodowa konferencja naukowa Zrozumieć uczenie się - zmienić szkołę. W stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju stanowi niepowtarzalną okazję do interdyscyplinarnego dialogu oraz wymiany doświadczeń międzynarodowych i przez to stwarza możliwości do budowania nowej jakości edukacji dziecka.
Serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli środowisk akademickich, nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, studentów.

ORGANIZACJA KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniu 24 listopada 2017r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w Auli B (budynek C, parter), cześć warsztatów będzie realizowana na zewnątrz, miejsce zostanie podane w połowie listopada.
Czas trwania konferencji 9:00-18.30
OPŁATY:
Opłata konferencyjna wynosi 170zł (dla studentów 100zł) i zawiera:

  • udział w Konferencji w sesji plenarnej i warsztatach tłumaczonych na j. polski oraz w sesji pytań i odpowiedzi,
  • materiały konferencyjne,
  • przerwy: kawową ze słodkim poczęstunkiem i obiadową,
  • imienny certyfikat udziału w konferencji.

Informujemy, że faktura będzie wystawiona na podmiot przelewający należność na konto uczelni z dopiskiem Zrozumieć uczenie. W sprawie szczegółowych informacji dotyczących faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt ze specjalistą działu Rachuby Płac, panią Alicją Pęczyk, pod numerem telefonu: 22 589-36-00, wew. 2065 lub mailowo: apeczyk@aps.edu.pl

Opłatę prosimy wnieść na konto Akademii Pedagogiki Specjalnej:
BPH S.A. 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993
z dopiskiem: Zrozumieć uczenie
Rekrutacja uczestników do 21 listopada !

Komitet organizacyjny:
mgr Anna Wróbel, OMEP
dr Katarzyna Pardej, APS
dr Marta Krasuska-Betiuk, APS
dr Agnieszka Pawlak, APS
dr Maria Pielichowska ,APS
mgr Małgorzata Zambrowska, APS
mgr Małgorzata Cichoń-Piasecka, APS
mgr Edyta Ćwikła, APS

Program

Deklaracja uczestnictwa

Cena:

Opłata Konferencyjna wynosi 170 zł i 100 zł (dla studentów)

Data:

24-11-2017

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalniej, ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa

Organizator:

Akademia Pedagogiki Specjalniej i Polski Komitet OMEP

Osoba odpowiedzialna:

Ewa Lewandowska

This icon is at 52.217207,20.970736