EN

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Konferencja odbyła się w trybie on-line 19 i 20 listopada 2020 roku

19-11-2020

on-line

Opis wydarzenia:

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej - Rola Społeczna Diagnostyki Edukacyjnej

więcej informacji >>>

1. Wewnątrzszkolne diagnozy edukacyjne – refleksje i zastosowania

 • Przedmiotowe diagnozy osiągnięć uczniów
 • Wychowawcze diagnozy pedagogiczne
 • Psychologiczne diagnozy rozwojowe uczniów
 • Wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach

2. Regionalne i krajowe diagnozy edukacyjne

 • Badania prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli
 • Badania prowadzone przez instytucje badawcze i uczelnie
 • Egzaminy zewnętrzne na progach edukacyjnych
 • Uwarunkowania prawne badań edukacyjnych
 • Rola badań edukacyjnych w polityce oświatowej

3. Diagnozy edukacyjne w pracy zawodowej i uczeniu się przez całe życie

 • Rozmowy kwalifikacyjne w zakładach pracy
 • Pomiar kompetencji kandydatów przed podjęciem pracy
 • Procedury konkursowe dla uczniów i pracowników
 • Ocenianie osiągnięć studentów na uczelniach wyższych

4. Międzynarodowe badania edukacyjne

 • Metody i narzędzia badań w komparatystyce edukacyjnej: PISA, PIRLS, TIMSS
 • Wykorzystanie metodologii badań międzynarodowych w krajowej diagnostyce edukacyjnej
 • Wyniki polskich uczniów w międzynarodowych badaniach osiągnięć uczniów jako wskaźnik postępu cywilizacyjnego kraju

5. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej

 

Organizatorzy XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej:

    Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej
    Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 
Komitet Naukowy:

    prof. dr hab. Bolesław Niemierko –  Przewodniczący, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie
    prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, KNO PAN
    dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    dr hab. Anna Odrowąż-Wates, prof. APS
    dr hab. Danuta Uryga, prof. APS
    prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    dr Marcin Smolik – Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
    dr hab. Roman Dolata, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
    prof. dr. hab. Krzysztof Konarzewski – Krajowy koordynator badań PIRLS i TIMSS
    prof. dr. hab. Jolanta Szempruch – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, KNP PAN
    prof. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak –  Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, KNP PAN
    dr hab. Artur Pokropek, prof. IFiS PAN – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ZG PTDE
    dr hab. Paweł Grygiel – Uniwersytet Jagielloński
    dr hab. Maria Groenwald prof. UG – Uniwersytet Gdański, ZG PTDE
    dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. UKW – Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ  – Uniwersytet Łódzki, ZG PTDE
    dr hab. Katarzyna Potyrała – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, prof. UP
    dr Michał Sitek – Instytut Badań Edukacyjnych
    dr Jacek Stańdo –  Politechnika Łódzka
    Urszula Poziomek –  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
    Wojciech Małecki – ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
    Marek Legutko – ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
    Grażyna Gawryłow – Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej
    Joanna Peter – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, ZG PTDE
    dr Henryk Szaleniec – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
    dr Maria Krystyna Szmigel – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, ZG PTDE

 
Komitet Organizacyjny:

    Anna Frenkiel – Przewodnicząca, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
    Ragna Ślęzakowska – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
    Sylwia Derda –  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
    dr hab. Anna Perkowska-Klejman –  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    dr Anna Górka – Strzałkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    dr Marta Kulesza – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    dr Katarzyna Szostakowska – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    Lech Gawryłow –  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
    Monika Brzezicka – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
    dr Henryk Szaleniec –  ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
    dr Maria Krystyna Szmigel – ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
    Jerzy Matwijko – ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej

Cena:

Data:

19-11-2020

Lokalizacja:

on-line

Organizator:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736