EN

XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W LOGOPEDII – KONIECZNOŚĆ CZY NADMIAR?

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnym obszarze logopedii przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

26-10-2019

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40

Opis wydarzenia:

XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W LOGOPEDII – KONIECZNOŚĆ CZY NADMIAR?

26–27.10.2019

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w interdyscyplinarnym obszarze logopedii przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie istotna będzie odpowiedź na pytanie czy logopedia zgodnie ze swoja nazwą (gr. logos paideia - nauczanie języka)   powinna rozwijać się w obrębie językoznawstwa, czy raczej na pograniczu i obejmować coraz szerszy obszar wiedzy z zakresu mi. in. medycyny, pedagogiki, psychologii, fizjoloterapii. Zaproszeni goście to wybitni specjaliści w dziedzinie logopedii - zarówno teoretycy jak i praktycy z kraju i zagranicy.

Dyskusje związana ze ścierającymi się stanowiskami dotyczącymi rozwoju logopedii pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie postawione w tytule konferencji.

Założeniem konferencji jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy naukowej z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy, a także promowanie i wdrażanie wypracowanych nowatorskich, dostosowanych do aktualnych potrzeb rozwiązań, korzystających z teorii i praktyki innych obszarów naukowych.

Tematyka konferencji:

  • prezentacji najnowszych wyników badań dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy w różnym wieku,
  • możliwości wykorzystania wyników badań empirycznych w praktyce logopedycznej;
  • wdrażania do praktyki logopedycznej wiedzy i osiągnięć uzyskanych w spokrewnionych obszarach badań (medycyna, technologia, pedagogika, językoznawstwo, fizjoter…)
  • wskazania do zastosowania różnych rozwiązań w praktyce logopedycznej w zależności od jednostki prowadzącej terapię (medyczna, edukacyjna)
  • dyskusjia nad istotą interdyscyplinarnego podejścia do diagnozy i terapii logopedycznej

Konferencja obejmie: wykłady, dyskusje panelowe oraz warsztaty. Poświęcone będą diagnozie i terapii logopedycznej dzieci i dorosłych, podzielone zostaną na następujące obszary tematyczne:  fonetyka i patofonetyka, ortofonia i grafetyka,, kształtowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami mowy, zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych, surdologopedia, neurologopedia, oligofrenologopedia.

więcej...

Organizator:

Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Sekcja Logopedyczna Towarzystwa Kultury Języka

 oraz

Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM KONFERENCJI

 

Uczestnictwo bierne - 150 zł

(materiały konferencyjne, przerwa kawowa)

Uczestnictwo czynne

  • referat opłata ulgowa: 100 zł
  • warsztat zwolnienie z opłaty
  • plakat 150 zł

(materiały konferencyjne; monografia pokonferencyjna 2018; przewidywana publikacja  w recenzowanej monografii)

Cena:

Uczestnictwo bierne - 150 zł

Data:

26-10-2019

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40

Organizator:

ZAKŁAD LOGOPEDII I LINGWISTYKI EDUKACYJNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE SEKCJA LOGOPEDYCZNA TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA CENTRUM LOGOPEDYCZNE INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Ita Bieńkowska; Justyna Żulewska

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736