EN

Wolontariusz pokolenia Y

22-11-2019

APS

Opis wydarzenia:

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Wolontariusz pokolenia Y”, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w auli B.

Misja konferencji

Wolontariat jest takim obszarem działania człowieka, który jest opisywany

i wyjaśniany przez różne dyscypliny naukowe. Warto przyglądać się tym perspektywom

i budować wiedzę użyteczną dla studentów, a także profesjonalistów pracujących w tym obszarze. Konferencja stanowi okazję do wymiany myśli praktyków, prezentacji wyników badań naukowców oraz postawienia pytań o wolontariat, o kształt sylwetki wolontariusza przełomu pokoleń. Chcemy podjąć próbę interpretacji wyzwań jakie rysują się przed wolontariatem.

 

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Joanna Głodkowska,

dr hab. prof. APS Ewa M. Kulesza,

dr hab. prof. APS Barbara Marcinkowska,

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss,

dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka.

 

Komitet Organizacyjny:

Instytut Pedagogiki Specjalnej:

dr Bernadetta Kosewska,

mgr Katarzyna Kruś-Kubaszewska,

mgr Aleksandra Mazurek,

Studenckie Biuro Wolontariatu,

Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

Fundacja Marii Grzegorzewskiej.

 

Komunikat I

Wydarzenie będzie okazją do twórczej wymiany refleksji na temat wolontariatu, sylwetki wolontariusza pokolenia Y (inspiracją do podjęcia takiej tematyki jest m.in. artykuł Doroty Ciechanowskiej Akademickie kształcenie pokolenia Y w perspektywie zmian w dydaktyce szkoły wyższej, 2014). Pragniemy zadbać o czas i warunki potrzebne do pogłębionej dyskusji na temat poruszanych zagadnień. Konferencja jest próbą tworzenia cyklicznych spotkań w nurcie wolontariatu w najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce. Mamy również nadzieję, że lepiej się poznamy i nawiążemy kontakty naukowe.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności: naukowców, doktorantów, studentów zajmujących się problematyką wolontariatu; organizacje wolontariackie, które na co dzień tworzą struktury wolontariatu, niosą pomoc w różnych obszarach; wolontariuszy, którzy angażują się w różnorakie działania pro społeczne.

Tematyka konferencji naukowo-szkoleniowej dzieli się na dwie sesje:

  1. Sesja naukowa - wykłady plenarne,
  2. Sesja naukowo-szkoleniowa w podziale na sekcje:
  • Historia i obecne wyzwania wolontariatu w Polsce,
  • Wolontariat w ujęciu organizacyjnym, społecznym, prawnym,
  • Wolontariat w integracji i aktywizacji społecznej,
  • Wolontariat w życiu studenckim oraz  jego istota w rozwoju zawodowym,
  • Sylwetka wolontariusza pokolenia Y, Z.

Ostateczny podział na sekcje uzależniony będzie od tematów, ilości oraz jakości nadesłanych abstraktów. Oceny abstraktów dokona Komitet Naukowy Konferencji „Wolontariusz pokolenia Y”.

Zgłoszenia czynne na Konferencję (abstrakty) przyjmujemy do dnia 25 września 2019 roku, zgłoszenia bierne przyjmujemy do 7 listopada 2019 roku. Obu rodzajów zgłoszeń dokonujemy przez formularz rejestracyjny konferencji. Zachęcamy również do zgłaszania swojej osoby/ przedstawiciela instytucji do moderowania wybranej sekcji konferencji.

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi:

- 120 złotych prelegentów: pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników dydaktycznych, pracowników naukowych, doktorantów, przedstawicieli organizacji wolontariackich (obejmuje: materiały konferencyjne, obiad, przerwę kawową oraz publikację),

- 80 złotych dla słuchaczy (obejmuje: materiały konferencyjne, obiad, przerwę kawową),

- 40 złotych dla studentów (materiały konferencyjne, zaświadczenie o udziale).

 

Planowana jest publikacja artykułów w monografii lub w czasopiśmie naukowym Praca Socjalna (www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/czasopisma/praca-socjalna/). Wymogiem przyjęcia artykułów jest:

-  poprawne przygotowanie tekstu (Tekst, tabele i ryciny, przypisy oraz odniesienia bibliograficzne prosimy przygotować w formie zgodnej ze standardami APA. Prosimy, aby zastosować standardowy krój czcionki: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 2.0 (około 1800 znaków na stronie). Objętość maszynopisu powinna wynosić do 36 000 znaków (w tym spacje) włącznie z bibliografią i przypisami (około 20 stron)

- oraz przygotowanie problematyki tekstu zgodnej  z wizją publikacji. Dwie pozytywne, niezależne recenzje warunkują przyjęcie tekstu do druku.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu na adres: wolontariuszY@aps.edu.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: https://konferencje.aps.edu.pl/wolontariuszpokoleniay/, na której znajdują się szczegółowe informacji dotyczące Konferencji.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Naukowy

oraz

Komitet Organizacyjny Konferencji naukowo-szkoleniowej “Wolontariusz pokolenia Y”

Cena:

Data:

22-11-2019

Lokalizacja:

APS

Organizator:

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Studenckie Biuro Wolontariatu, Samorząd Studentów, Fundacja Marii Grzegorzewskiej

Osoba odpowiedzialna:

dr Bernadetta Kosewska, mgr Katarzyna Kruś-Kubaszewska

This icon is at 52.217207,20.970736