EN

System edukacji w społeczności lokalnej na przykładzie Powiatu Wołomińskiego

Konferencja podsumowująca wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników i studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej wśród radnych, dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i rodziców, z terenu Powiatu Wołomińskiego, dotyczących reformy edukacyjnej 1999 r. i 2017 r., prestiżu zawodu nauczyciela, szkolnictwa zawodowego oraz aspiracji życiowych i edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej.

09-03-2018

APS ul. Szczęśliwicka 40 bud. C, Aula B

Opis wydarzenia:

PROGRAM

10.00–10.30    REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.30-10.40    POWITANIE GOŚCI

prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski

J.M. Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej

 

10.40-10.50    ZNACZENIE BADAŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I ICH PROBLEMÓW Z PUNKTU WIDZENIA TEORII I PRAKTYKI

prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska, Kierownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej APS

 

10.50-11.10    WOŁOMIN I POWIAT WOŁOMIŃSKI – CHARAKTERYSTYKA

SPOŁECZNOŚCI

dr Robert Pawlak

 

11.10-12.10  PANEL DYSKUSYJNY:

Przemiany systemu edukacyjnego w powiecie wołomińskim a lokalne potrzeby

Prowadzenie Panelu: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

 

12.10-12.30: Przerwa kawowa

 

12:30-13:50 SESJA I:  Lokalna polityka edukacyjna w Wołominie

 Wprowadzenie: dr Robert Pawlak

 

 1. Miasto i jego mieszkańcy w opiniach radnych
 2. Inicjatywy podejmowane przez radnych
 3. Portret radnych
 4. Plany edukacyjne gimnazjalistów w świetle badań ankietowych
 5. Radni o perspektywach pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
 6. Wady i zalety reformy oświatowej

 

DYSKUSJA

13.50-14.50: Przerwa obiadowa

 

14.50-16.10 SESJA II: Porównanie aspiracji życiowych i edukacyjne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Wołomina i okolicznych miejscowościach

 

Wprowadzenie: dr Jowita Bartczak

 

 1. Charakterystyka społeczności wiejskich pod Wołominem
 2. Nauczyciele gimnazjów o reformie edukacyjnej 1999 i 2017
 3. Aspiracje życiowe i edukacyjne gimnazjalistów w percepcji elit lokalnych
 4. Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w percepcji uczniów

DYSKUSJA

16.10-16.30 Przerwa kawowa

 

16.30-17.50 SESJA III: Szkoła zawodowa w percepcji uczniów

Wprowadzenie: dr. hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek, dr Dominika Walczak

 

 1. Motywacje wyboru szkoły zawodowej i kierunku kształcenia
 2. Percepcja doradztwa zawodowego na etapie szkoły gimnazjalnej
 3. Mocne i słabe strony nauki zawodu
 4. Nauczyciel szkoły zawodowej w oczach uczniów
 5. Relacje pomiędzy uczniami w klasie i w szkole
 6. I co dalej po szkole zawodowej? Wizja przyszłości

 

DYSKUSJA

17.50-18.00  Zakończenie konferencji

 

Opłata konferencyjna:

Data:

09-03-2018

Lokalizacja:

APS ul. Szczęśliwicka 40 bud. C, Aula B

Organizator:

Katedra Socjologii Zmiany Społecznej

Osoba odpowiedzialna:

prof. dr hab. Renata Siemieńska

This icon is at 52.217207,20.970736