EN

Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych

Seminarium: Niepełnosprawność - 11 grudnia 2018, godz. 13.30

11-12-2018

APS sala Senatu (budynek C, II piętro)

Opis wydarzenia:

Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych - zadanie finansowane w ramach umowy 895/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Organizacja czterech tematycznych seminariów, których celem jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz wymiana doświadczeń praktyków.

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Seminarium Niepełnosprawność

11 grudnia 2018, godz. 13.30

APS przy Szczęśliwickiej 40 w sali Senatu (budynek C, II piętro).

SEMINARIUM  II NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - 11.12.2018

13.30 13.40

Dr hab., prof. APS Jarosław Rola Prorektor ds. Nauki – powitanie uczestników

Dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych – powitanie uczestników

Część I 13.40 14.30

Dr hab., prof. APS Mariola Wolan–Nowakowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej),

Mgr Beata Tryc (Urząd Pracy m. st. Warszawy)

Osoba z niepełnosprawnością jako klient urzędu pracy

Dr Izabela Książkiewicz (Szkoła Główna Handlowa)

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce. O paradoksach polityki socjalnej państwa wobec osób niepełnosprawnych

Dr Monika Zima-Parjaszewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Prawo do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w praktyce organów pomocy społecznej

Mgr Milena Żuchowska (Uniwersytet Warszawski)

Innowacje dla osób z niepełnosprawnościami - podejście w kierunku podmiotowości i niezależności osoby. Implementacja rozwiązań amerykańskiej organizacji non - profit w stanie Maine na grunt polski

Przerwa kawowa 14.30 14.40

Część II 14.40 16.00

Dr Katarzyna Nawrocka (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami odbywających karę pozbawienia wolności

Mgr Arkadiusz Korycki (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych narzędziem aktywizacji seniorów z niepełnosprawnością

Dr Mieczysław Sędzicki (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

O prawo dziecka z niepełnosprawnością do sukcesu - rola APS poprzez organizację ogólnopolskich przeglądów twórczości artystycznej OSPAR

Dr Joanna Kluczyńska (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)

Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością - perspektywa rodzica i pedagoga pracy socjalnej

Dyskusja

 

Organizator: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej APS

Kontakt: seminariumdun@aps.edu.pl

 

 

 

Cena:

Data:

11-12-2018

Lokalizacja:

APS sala Senatu (budynek C, II piętro)

Organizator:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Osoba odpowiedzialna:

dr Marta Mikołajczyk; seminariumdun@aps.edu.pl

This icon is at 52.217207,20.970736