EN

OSOBA -JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI-IDEA I RZECZYWISTOŚĆ. 30 LAT EDUKACJI INTEGRACYJNEJ W POLSCE

Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA Jedność w różnorodności - idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce/ International Conference of Special Education-PERSON. Unity in diversity - the concept vs real life. 30 years of integrative education in Poland

26-09-2019

APS aule A, B, C i sale dydaktyczne

Opis wydarzenia:

 

 

Konferencja jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 nawiązując do 30. rocznicy edukacji integracyjnej w Polsce, pragniemy kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w wielowątkowych rozważaniach tematycznych: 
I.     Osobowość- podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy
II.    Samorealizacja -  uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego
III.  Odpowiedzialność - rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia
IV.   Bezpieczeństwo - przestrzeń edukacyjna, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę
V.     Autonomia - prawo równego dostępu do edukacji                                   
Edukacja integracyjna to złożony i wieloaspektowy proces czerpiący swoje źródła w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością. Idee te wyznaczyły koncepcję wspólnego kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych z ich sprawnymi rówieśnikami. Wspólna edukacja stwarza korzystne warunki realizacji „dobrej szkoły dla wszystkich”. Urzeczywistnianie idei edukacji integracyjnej wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów, w tym uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnych oraz organizacji i instytucji państwowych. Złożoność i wielowymiarowość procesu edukacji integracyjnej, jak też jej znaczenie dla kształtowania nowego modelu życia społecznego, wskazuje na potrzebę i rangę ponowionej debaty w gronie teoretyków i praktyków. Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, którzy w podejmowanych badaniach i w swoim bezpośrednim zaangażowaniu uczestniczą w urzeczywistnianiu edukacji integracyjnej.

Cena:

350,- czynne, 180,- bierni

Data:

26-09-2019

Lokalizacja:

APS aule A, B, C i sale dydaktyczne

Organizator:

Instytut Pedagogiki Specjalnej

Osoba odpowiedzialna:

dr Radosław Piotrowicz, dr Diana Aksamit

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736