EN

Ogólnopolska Konferencję Naukową organizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Polsce 1918-2018

12-10-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Opis wydarzenia:

Zespół Katedry Historii Wychowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zatytułowaną:

Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Polsce  1918-2018

Zakres tematyczny obejmował będzie:

 1. Oświata polska 1918-1939
  Kierunki rozwoju polskiej myśli pedagogicznej; budowa podstaw prawnych systemu oświatowego II R.P.; opieka nad dzieckiem, starością i człowiekiem niepełnosprawnym; koncepcje wychowania i ich praktyczna realizacja; wychowanie patriotyczne; analfabetyzm wyzwaniem dla władz oświatowych i społeczeństwa II R.P.; ambicje oświatowe mniejszości narodowych; kształcenie nauczycieli II R.P.; wybitni luminarze polskiej pedagogiki dwudziestolecia międzywojennego; prasa pedagogiczna w dwudziestoleciu międzywojennym
 2. Oświata polska lat wojny i okupacji 1939-1945
  Tajne nauczanie na wszystkich poziomach edukacji; struktury i funkcjonowanie tajnego nauczania; zasłużeni dla kształcenia młodego pokolenia Polaków w czasie okupacji; organizacja pomocy dzieciom, niepełnosprawnym i starcom w czasie wojny, plany i koncepcje odbudowy polskiego szkolnictwa po II wojnie światowej
 3. Oświata w Polsce Ludowej
  Tworzenie teoretycznych podstaw polskiej pedagogiki w obliczu zmiany ustroju politycznego – koncepcje i ich realizacja; Najważniejsze problemy strukturalne i organizacyjne szkolnictwa u progu Polski Ludowej- propozycje ich rozwiązania i realizacja (porażki, czy sukcesy) Polityka oświatowa władz PRL w świetle reform szkolnych; opieka nad dzieckiem, starością
  i niepełnosprawnymi w Polsce Ludowej; wybitni pedagodzy Polski Ludowej Ewolucja systemu kształcenia nauczycieli w PRL; czasopisma pedagogiczne
 4. Oświata polska po transformacji ustrojowej
  Reformy oświatowe po 1989r w teorii i praktyce ( M. Handke i A. Zalewska) Wychowanie, opieka i szkolnictwo po 1989r; myśl pedagogiczna po transformacji ustrojowej; formy
  i kierunki współpracy międzynarodowej; wizja polskiej szkoły XXI wieku w kontekście wychowawczym, dydaktycznym, opiekuńczym.

Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018 r.
Koszt konferencji 200 zł.
Wpłatę należy dokonać do 30 czerwca 2018 roku na konto:
Alior Bank 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606
Z dopiskiem: Imię i nazwisko, konferencja Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Polsce  1918-2018


Sekretarz konferencji
Dr Iwona Czarnecka
iczar@onet.pl 

Opłata konferencyjna:

200 zł

Data:

12-10-2018

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Organizator:

Zespół Katedry Historii Wychowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Osoba odpowiedzialna:

dr Iwona Czarnecka

This icon is at 52.217207,20.970736