EN

Neuronauka w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

II Międzynarodowa Konferencja z cyklu: SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE – NOWE PERSPEKTYWY The Special Educational Needs – A New Perspectives Neuronauka w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Neuroscience of children with SEN)

21-10-2017

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Aula B (budynek C, parter)

Opis wydarzenia:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Międzynarodowej Konferencji z cyklu:

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE – NOWE PERSPEKTYWY

The Special Educational Needs – A New Perspectives

Na temat: Neuronauka w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Neuroscience of children with SEN)

Konferencję objął patronatem JM Rektor APS prof., dr hab. Stefan M. Kwiatkowski.

Konferencja jest współorganizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu Nr 845/P-DUN/2017 o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

KOMUNIKAT NR 1

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Wobec szybko zmieniającego się świata, w tym zmian w przestrzeni edukacji, konieczne jest poszukiwanie nowych teoretycznych spojrzeń i praktycznych rozwiązań, zmierzających do lepszego rozumienia rzeczywistości i akceptowania drugiego człowieka. Z jednej strony potrzebna jest nowa wiedza i umiejętności z zakresu wspomagania w rozwoju tych, którzy tego potrzebują, ale z drugiej rozwaga w podążaniu za nowymi trendami i metodami po to aby pomagać w sposób rzetelny i zgodny ze współczesną wiedzą naukową, nie modą.

Podobnie jak w ubiegłym roku gdy inaugurowaliśmy cykl naszych konferencji, tematem przewodnim będzie przyjmowanie nowych perspektyw i coraz lepsze poznawanie problematyki specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, zwłaszcza uczęszczających do ogólnodostępnej szkoły.  Natomiast problematyką tegorocznej, II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Specjalne Potrzeby Edukacyjne – Nowe Perspektywy” będą wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej wiedzy naukowej o niektórych zaburzeniach neurorozwojowych, cechach umiejętności percepcyjnych i poznawczych dzieci, a także sposobach wykorzystywania tej wiedzy w pedagogicznej praktyce.

Celami tegorocznej konferencji będzie zatem zaprezentowanie teoretycznych podstaw i przykładów pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami z perspektywy neuronauki. Korzystając ze współczesnych zdobyczy medycyny, neuropsychologii, pedagogiki specjalnej itd. pragniemy poszerzyć wiedzę i kompetencje nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o te aspekty, które coraz lepiej pozwalają zrozumieć rzeczywiste uwarunkowania funkcjonowania wielu spośród tych uczniów w przestrzeni edukacyjnej.

Obrady będą koncentrowały się wokół dwóch głównych problemów:

 1. najnowszych odkryć dotyczących funkcjonowania centralnego układu nerwowego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi jak też czynników sprzyjających nabyciu tego typu zaburzeń
 2. przykładów możliwości wykorzystania najnowszej wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej w organizowaniu środowiska edukacyjnego uczniów, w tym m.in. nowatorskiego w Polsce podejścia dotyczącego uniwersalnego projektowania w edukacji (Universal Design for Learning).

ROBOCZE TYTUŁY PLANOWANYCH WYSTĄPIEŃ:

 • prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, APS Warszawa – Przyczynek do wiedzy o niekorzystnym wpływie nadmiernego oglądania telewizji oraz korzystania z komputerów i tabletów na rozwój umysłowy dzieci. Wyniki badań sygnalizujące niedostatki dzieci w organizowaniu pola spostrzegawczego i tworzeniu reprezentacji umysłowych.
 • prof. Piero Crispiani, University of Macerata, Włochy – Procesy poznawcze u dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi neurologicznie.
 • dr Eleonora Palmieri, Instytut Itard, Włochy – Podnoszenie kompetencji językowej uczniów poprzez neurorozwojowo uzasadnione ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • prof. Giuseppe Chiarenza,Catholic University, Piacenza, Włochy - Podobieństwa i różnice w zapisie EEG dzieci z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi (ODD) i ADHD.
 • dr Krystyna Rymarczyk, SWPS i Instytut Biologii Doświadczalnej  im. M. Nenckiego PAN - Dlaczego i w jaki sposób neuronauka może pomóc w kształceniu dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
 • prof. Diane Lea Ryndak, University of North Carolina at Greensboro, USA – W jaki sposób program nauczania, materiały dydaktyczne i metody nauczania mogą zwiększyć możliwości uczenia się wszystkich uczniów.
 • dr Deborah Taub, Trinity Washington University, Washington DC, USA – Neuronauka podstawą uniwersalnego projektowania dla edukacji (UDL) – założenia i przykłady zastosowania w pracy szkoły.
 • dr Agnieszka Olechowska, APS, Warszawa - Dlaczego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi stanową wyzwanie dla dzisiejszej szkoły – jaka jest szkoła, a jakie są potrzeby współczesnych uczniów?

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniu 21 października 2017 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w Auli B (budynek C, parter). Czas trwania konferencji  9.00 – 19.00

OPŁATY

Opłata konferencyjna wynosi 150zł i zawiera:

 • udział w Konferencji w sesji plenarnej tłumaczonej na j. polski oraz w sesji pytań i odpowiedzi
 • materiały konferencyjne
 • przerwy: kawową ze słodkim poczęstunkiem i obiadową
 • imienny certyfikat udziału w międzynarodowej konferencji

TERMINY

Opłatę prosimy wnieść na konto Akademii Pedagogiki Specjalnej:

 • ALIOR BANK SA 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606 z dopiskiem: Konferencja SPE-II
 • WYPEŁNIONY FORMULARZ,
 • SKAN DOWODU WPŁATY

ORAZ, W PRZYPADKU STUDENTÓW: SKAN ZAŚWIADCZENIA Z DZIEKANATU UCZELNI POTWIERDZAJĄCEGO STATUS STUDENTA PROSIMY PRZESŁAĆ JAKO ZAŁĄCZNIKI DO JEDNEGO MAILA NA ADRES:

specjalne.potrzeby.perspektywy@gmail.com

INFORMUJEMY, ŻE LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA DO 125 OSÓB WNOSZĄCYCH OPŁATĘ 150 zł i 25 STUDENTÓW WNOSZĄCYCH OPŁATĘ  90 zł. Decyduje kolejność nadesłania maili wraz z wymaganymi załącznikami. W chwili wyczerpania miejsc rejestracja zostanie zakończona bez względu na termin. Osoby zgłaszające swój udział w konferencji otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą mailową.

TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ !

Wszelkie pytania dotyczące udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres mailowy: specjalne.potrzeby.perspektywy@gmail.com

Komitet organizacyjny konferencji:

 • dr Agnieszka Olechowska – przewodnicząca
 • dr Agnieszka Pawlak – sekretarz

członkowie: dr Marta Krasuska-Betiuk, dr Maria Pielichowska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Formularz zgłoszenia

STUDENT Formularz zgłoszenia

Zaświadczenie studenta

Cena:

150 zł/osoba (90 zł - student)

Data:

21-10-2017

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Aula B (budynek C, parter)

Organizator:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoba odpowiedzialna:

Komitet organizacyjny konferencji: dr Agnieszka Olechowska – przewodnicząca, dr Agnieszka Pawlak – sekretarz, członkowie: dr Marta Krasuska-Betiuk, dr Maria Pielichowska

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736