EN

Nauczycielskie konotacje pracy ludzkiej

05-10-2018

APS

Opis wydarzenia:

Opłata konferencyjna:

Data:

05-10-2018

Lokalizacja:

APS

Organizator:

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Zaklad Pedeutologii

Osoba odpowiedzialna:

dr hab., prof. APS Jarosław Michalski

This icon is at 52.217207,20.970736