EN

Nauczycielskie konotacje pracy ludzkiej

30-11-2018

APS

Opis wydarzenia:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Zakład Pedeutologii

ma zaszczyt zaprosić na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

 na temat

NAUCZYCIELSKIE KONOTACJE PRACY LUDZKIEJ

 w dniu 30 listopada 2018 roku, godzina 12:00

w Akademii Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, Aula B

 

Konferencja organizowana jest pod Patronatem:

Jego Magnificencji Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego

 

Założenia Konferencji

  Zauważa się, że wszystkie zmiany będące rezultatem  zachodzących procesów laborystycznych, transformacyjnych, globalizacyjnych, edukacyjno-wychowawczych lokują się w pracy i etosie nauczycielstwa.

  Nauczycielstwo jest tym obszarem działań, który znacząco kreuje obraz pracy zawodowej, przygotowuje do wejścia młodego pokolenia na współczesny rynek pracy.

  Te powyższe stwierdzenie potrzebuje współcześnie dyskursu z perspektyw różnych kategorii naukowych, w tym pedeutologii. Właściwe jej postrzeganie w wielorakich wymiarach stanowi gwarant właściwego pojmowania pracy ludzkiej oraz jej miejsca w życiu człowieka.

 Zważywszy, że nauka i praktyka posiada bogatą spuściznę w powyższym dyskursie, zostaną one w kontekście interdyscyplinarności i współzależności nauk, poddane nowemu; naukowemu i praktycznemu odczytaniu dla wypracowania konkretnych działań społeczno – edukacyjnych.

            Konferencja skierowana jest do ludzi nauki i praktyki, nauczycieli akademickich, doradców zawodowych, środowisk samorządowych, pracodawców i pracowników.

 Przewiduje się następujące sekcje problemowe:

I     Nauczycielstwo jako praca ludzka

II   Zarządzanie oświatą w obszarze pracy

III  Przygotowanie młodzieży do pracowitości i właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych

IV  Doradca zawodowy w pedeutologii

 

  Zapraszamy zatem serdecznie Państwa do uczestnictwa w organizowanej przez nas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Pańska obecność uświetni planowane spotkanie naukowe, a czynny w nim udział wzbogaci wartość merytoryczną Konferencji.

  Jednocześnie informujemy, iż zaprezentowane przez Uczestników Konferencji referaty i stanowiska zostaną zamieszone w punktowanym czasopiśmie.

             

Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki

prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski

 Kierownik Zakładu Pedeutologii

dr hab. Prof. APS Jarosław Michalski

 

Szczegóły uczestnictwa w konferencji:

 

  1. Konferencja odbędzie się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, Aula B
  2. Konferencja będzie mieć charakter panelowo - warsztatowy
  3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji prosimy przesłać na adres organizatora do 9 listopada 2018 roku (elektroniczna wersja formularza: https://goo.gl/forms/diUqm5jDMvx527qs2)
  4. Artykuły (także do 9 listopada br.) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: kppa@aps.edu.pl, jbluszcz@aps.edu.pl
  5. Opłata konferencyjna 150 zł.

Wpłatę należy dokonać do 9 listopada 2018 roku na konto:
Alior Bank 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606
Z dopiskiem: Imię i nazwisko, konferencja „Nauczycielskie konotacje pracy ludzkiej”

  1. Szczegółowy program Konferencji zostanie przesłany do 9 listopada 2018 roku

 

Karta zgłoszenia  "Nauczycielskie Konotacje Pracy Ludzkiej"

 

Sekretarz konferencji:

dr Justyna Bluszcz

jbluszcz@gmail.com

 

Opłata konferencyjna:

150 zł

Data:

30-11-2018

Lokalizacja:

APS

Organizator:

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Zaklad Pedeutologii

Osoba odpowiedzialna:

dr hab., prof. APS Jarosław Michalski

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736