EN

KSZTAŁTOWANIE I OCENA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE POTRZEB RYNKU PRACY

VI Konferencja Naukowa z cyklu EDUKACJA I PRACA

01-12-2017

Wydział Nauk Pedagogicznych APS ul. Szczęśliwicka 40, Budynek C, Sala Senatu (s. 3213), w godz. od 10.00 do 15.30.

Opis wydarzenia:

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

ma zaszczyt zaprosić do udziału

 w  VI Konferencji Naukowej z cyklu EDUKACJA I PRACA

na temat

KSZTAŁTOWANIE I OCENA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE POTRZEB RYNKU PRACY

 która odbędzie się 
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

1 grudnia 2017 roku (piątek)

 

Konferencja jest szóstą częścią cyklu konferencyjnego realizowanego na WNP APS z zakresu obszarów badawczych pedagogiki pracy i andragogiki.

Kompetencje społeczne stanowią podstawę satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu osobistym
i zawodowym, są wymagane do podejmowania współpracy i układania harmonijnych relacji z innymi ludźmi, do budowania dobrych więzi emocjonalnych, są warunkiem uzyskiwania społecznego wsparcia potrzebnego w rozwiązywaniu problemów zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i innych. Kompetencje społeczne są ważne nie tylko dla pozyskania pracy, ale przede wszystkim dla jej utrzymania. Stąd też warto zastanowić się nad kształtowaniem kompetencji społecznych studentów, nad formami i metodami rozwijania tego typu kompetencji podczas formalnego procesu kształcenia na uczelniach.

Głównymi celami konferencji są:

  • charakterystyka współczesnego rynku pracy oraz potrzeb i oczekiwań podmiotów rynku pracy;
  • ukazanie roli umiejętnego zarządzania własnymi kompetencjami w warunkach zmiennego rynku pracy;
  • zaakcentowanie roli kompetencji społecznych w funkcjonowaniu na rynku pracy;
  • przegląd metod kształtowania i metod oceny kompetencji społecznych;
  • dyskusja nad możliwościami kształtowania kompetencji społecznych studentów oraz przedstawienie dobrych praktyk z tego zakresu.

Mamy nadzieję, że zagadnienia podejmowane podczas konferencji zainteresują Państwa i staną się przyczynkiem do dyskusji na ten temat.

Z wyrazami szacunku

prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki APS, Rektor APS

dr hab. prof. APS Urszula Jeruszka
Przewodnicząca Komitetu naukowo-organizacyjnego konferencji

W ramach konferencji przewidujemy wystąpienia wybranych zaproszonych przedstawicieli instytucji rynku pracy i świata nauki, po których oczekujemy żywej dyskusji w gronie uczestników konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania. Dla uczestników konferencji przewidziany jest posiłek, kawa i ciastka.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

10.00   – Otwarcie konferencji – J.M. Rektor APS, prof. dr hab. Stefan M. KWIATKOWSKI
           
Wprowadzenie w problematykę – dr hab., prof. APS Urszula JERUSZKA


Część I
KOMPETENCJE SPOŁECZNE NA RYNKU PRACY

10.25  –  Kapitał kulturowy na rynku pracy
              prof. dr hab. Kazimierz W. FRIESKE,
              Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

10.55  –  Przywództwo jako specyficzna kompetencja społeczna absolwentów szkół wyższych
              prof. dr hab. Stefan M. KWIATKOWSKI
              Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

11.15  –  Dyskusja

11.30  – Przerwa kawowa


Część II
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W PRAKTYCE AKADEMICKIEJ

11.45  –  Cztery filary osobistej mocy sprawczej: 1) rozwaga w myśleniu, 2) harmonia w emocjach,
              3) szacunek w relacjach, 4) odwaga w działaniu

              dr Lidia CZARKOWSKA
              Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

12.30  – Panel dyskusyjny. Debata wokół zagadnień

  • możliwości kształtowania kompetencji społecznych w ramach systemu kształcenia na poziomie akademickim
  • bariery utrudniające/ograniczające rozwijanie kompetencji społecznych studentów
  • metody kształtowania kompetencji podczas zajęć akademickich – przykłady dobrych praktyk
  • metody oceniania kompetencji podczas zajęć akademickich – przykłady dobrych praktyk

Moderatorzy debaty: dr hab., prof. APS Adam SOLAK, dr Justyna BLUSZCZ, mgr Barbara KOWALCZYK

Uczestnicy:

- dr hab. Anna ROGOZIŃSKA-PAWEŁCZYK,
  Uniwersytet Łódzki

- dr Ewa DĄBROWA,
  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

- dr Stefan T. KWIATKOWSKI,
  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

- dr Łukasz SIENKIEWICZ,
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13.00  –  Dyskusja

13.15  – Przerwa obiadowa /Bufet Dyplomacja, bud. A/

 

Część III
WARSZTATY KSZTAŁTOWANIA I OCENIANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
(zapisy na warsztaty w formularzu zgłoszeń)

13.50  –  Warsztat 1. Metody kształtowania kompetencji ułatwiających aktywny udział w rynku pracy
              dr Mateusz PIOTROWSKI, mgr Agnieszka ZARZYŃSKA
              Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej,
              sala: 3016

13.50  – Warsztat 2. Metody oceny kompetencji społecznych – narzędzia do diagnozy i autodiagnozy
                             poziomu kompetencji społecznych

              dr Beata MAZUREK-KUCHARSKA
              Społeczna Akademia Nauk,
              sala: 3213 (Sala Senatu)

 

15.20  – Podsumowanie i zakończenie konferencji
             dr hab., prof. APS Urszula JERUSZKA,
             prof. dr hab. Stefan M. KWIATKOWSKI
             dr hab., prof. APS Franciszek SZLOSEK

 

 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy pod podanym linkiem: https://goo.gl/forms/xsinejmFHrHKoISF3 do dnia 13 listopada 2017r.

 

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Justyna Bluszcz            –    członek Komitetu naukowo-organizacyjnego konferencji
dr Jolanta Wiśniewska       –    członek Komitetu naukowo-organizacyjnego konferencji
mgr Barbara Kowalczyk    –    sekretarz konferencji

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Instytut Pedagogiki, WNP APS
ul. Szczęśliwicka 40 p. 3419
02-353 Warszawa

tel.: /22/ 589 36 00 w. 3419
e-mail: kppa@aps.edu.pl

 

Cena:

Konferencja bezpłatna

Data:

01-12-2017

Lokalizacja:

Wydział Nauk Pedagogicznych APS ul. Szczęśliwicka 40, Budynek C, Sala Senatu (s. 3213), w godz. od 10.00 do 15.30.

Organizator:

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Instytut Pedagogiki, WNP APS

Osoba odpowiedzialna:

dr hab. prof. APS Urszula Jeruszka

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736