EN

Kryzys klimatyczny. Czy potrafimy się zmienić, aby powstrzymać katastrofę?

31-05-2019

APS aula B i sale dydaktyczne

Opis wydarzenia:

Przedstawiony w październiku 2018 roku VI Raport Międzyrządowego Panelu Klimatycznego przy ONZ (IPCC) stwierdza, że obecne trendy zmian klimatu wskazują, że kwestia przyszłych dziejów ludzkości rozstrzygnie się w ciągu najbliższego dwudziestolecia. Zmiany, które nastąpią w wyniku kontynuacji dotychczasowych trendów, okażą się nieodwracalne, a destabilizacja klimatu w jego dotychczasowych formach rozpocznie destrukcję naszej cywilizacji, powodując globalną katastrofę. W tym samym momencie mamy do czynienia z gwałtownym przesileniem w światowej polityce ujawniającej kryzys zaufania do nauki będącej podstawą naszej cywilizacji. Kryzysowi zaufania do nauki towarzyszy zdobywanie wpływów przez polityków oficjalnie negujących naszą wiedzę na temat zmian klimatycznych.

więcej...

Cena:

200

Data:

31-05-2019

Lokalizacja:

APS aula B i sale dydaktyczne

Organizator:

Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej APS, Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju APS, Zakład Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Osoba odpowiedzialna:

dr Piotr Rosół, prosol@aps.edu.pl, 48 888 691 832

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736