EN

Konferencja z cyklu OSOBA: Tradycja pedagogiki specjalnej jako inspiracja tworzenia społeczeństwa dla wszystkich

Kolejna odsłona konferencji z cyklu OSOBA poświęcona wkładowi pedagogiki specjalnej w budowanie społeczeństwa dla wszystkich.

20-10-2017

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Opis wydarzenia:

Konferencja jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 roku, który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Od ponad dziesięciu lat podejmujemy wielowątkowe, interdyscyplinarne rozważania teoretyczne, analizy empiryczne i formułujemy wskazania dla praktyki rehabilitacyjnej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej.

W 2017 roku Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej obchodzi 95-lecie istnienia. Odwołując się do źródeł, pragniemy wznowić i kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w ujęciu interdyscyplinarnym.

Podczas Konferencji będziemy prowadzić rozważania wokół następujących bloków tematycznych:
Osobowość –  tożsamość Innego i pozbawiona piętna jego społeczna przynależność
Samorealizacja –  wyzwalanie potencjału rozwojowego człowieka od Marii  Grzegorzewskiej do  współczesności
Odpowiedzialność – budowanie społecznej przestrzeni normalizacyjnej, integracyjnej, włączającej
Bezpieczeństwo – sytuacja osób odbiegających od normy w Polsce oraz wdrażanie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych    
Autonomia – tożsamość pedagogiki specjalnej w interdyscyplinarnej i historycznej perspektywie budowania społeczeństwa dla wszystkich

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich różnych dyscyplin nauki oraz praktyków, którzy swoim bezpośrednim zaangażowaniem  uczestniczą w budowaniu społeczeństwa dla wszystkich.  

PROGRAM

Cena:

Uczestnictwo czynne 300 pln, uczestnictwo bierne 150 pln

Data:

20-10-2017

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Organizator:

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

Osoba odpowiedzialna:

dr Kasper Sipowicz

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736