EN

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin.

Wydarzenie organizowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z partnerami projektu Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne.

15-06-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40, aula A

Opis wydarzenia:

15 czerwca 2018 r. (piątek) w godz. 9.00-14.30 w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej na ul. Szczęśliwickiej 40, aula A, gmach C odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin.

Wydarzenie jest organizowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z partnerami projektu Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne. Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godz. 8.30.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji znajdą się m.in. przedstawiciele Senatu Berlina, a także dyrektorzy i nauczyciele ze szkół partnerskich zainteresowani kontynuacją współpracy w dziedzinie edukacji. W związku z tym, będzie to również znakomita okazja do zaplanowania współpracy bilateralnej z berlińskimi szkołami, realizowanej np. w ramach projektów akcji KA1 lub KA2 finansowanych ze środków programu ERASMUS+.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty Projektu, którego celem było przygotowanie nauczycieli do efektywnej pracy z uczniami cudzoziemskimi/uchodźczymi oraz pracy z uczniami w zakresie przygotowania do życia w różnicującym się społeczeństwie, w tym kształtowanie postaw otwartości i tolerancji.

Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie Biura Edukacji w zakładce Projekty Europejskie/ Programy edukacyjne i młodzieżowe.

Zgłoszenie udziału w konferencji proszę przesyłać na adresy: ext.m.czapla@um.warszawa.pl i ext.kkrystman@um.warszawa.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji jest p. Małgorzata Mochtak: mmochtak@um.warszawa.pl tel. 224433557, 519047439.

PROGRAM

Opłata konferencyjna:

brak

Data:

15-06-2018

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40, aula A

Organizator:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Mochtak mmochtak@um.warszawa.pl tel. 224433557, 519047439

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736