EN

International Scientific Conference "Education and the challenges of the multicultural world"

Głównym celem konferencji jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni naukowej do podjęcia szerokiej debaty na temat edukacji w kontekście wyzwań wielokulturowego świata.

21-01-2021

on-line

Opis wydarzenia:

International Scientific Conference "Education and the challenges of the multicultural world"

Information in English >>>

PROGRAM    PDF >>>     WORD >>>

Edukacja wobec wyzwań wielokulturowego świata - perspektywa interdyscyplinarna

Współczesny świat jest pełen różnorodnych, zaskakujących wydarzeń, powstających w wyniku dynamicznych zderzeń, często ze swej natury sprzecznych. Człowiek, osadzony w świecie różnych systemów aksjologicznych i dyskursów, staje się uczestnikiem gry racji i przekonań, które utrudniają dialog i mogą być źródłem konfliktów. W tej perspektywie kluczowe pytanie dotyczy roli edukacji w przygotowaniu ludzi do życia w wielokulturowym świecie, naznaczonym nowymi możliwościami i wyzwaniami. Odpowiedź wymaga szerokiego spojrzenia, co wiąże się z koniecznością przyjęcia perspektywy interdyscyplinarnej.

Głównym celem konferencji jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni naukowej do podjęcia szerokiej debaty na temat edukacji w kontekście wyzwań wielokulturowego świata. W ramach konferencji proponowane są następujące obszary dyskusji:

- Trendy zmian edukacyjnych wobec potrzeb wielokulturowego świata
- Prawa dziecka / prawa człowieka w zróżnicowanym kulturowo środowisku
- Potrzeba zmian prawnych w przestrzeni edukacyjnej
- Specyfika międzykulturowych badań edukacyjnych
- Społeczno-kulturowy konteksty edukacji
- Paradygmaty myślenia o edukacji w wielokulturowym świecie
- Psychologiczne aspekty życia i edukacji w wielokulturowym świecie
- Realizacja polityki edukacyjnej w wielokulturowym świecie
- Edukacja a osiąganie Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
- Środowisko szkolne a potrzeby wielokulturowego świata
- Kompetencje międzykulturowe w edukacji i na rynku pracy
- Rozwój kapitału społeczno-kulturowego i naukowego w świecie wielu kultur
- Wielokulturowe całożyciowe uczenie się i rozwój zawodowy
- Praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wielokulturowej przestrzeni społecznej
- Gender w społeczeństwie wielokulturowym
- Edukacja w świecie radykalnych idei
- Wykorzystanie technologii w wielokulturowej przestrzeni edukacyjnej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja wobec wyzwań wielokulturowego świata - perspektywa interdyscyplinarna" organizowana jest przez Zakład Podstaw Pedagogiki Instytutu Pedagogiki APS, Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka. Wydarzeniu patronują m.in. European Sociological Association RN10, RN33, Rzecznik Praw Obywatelskich, MNiSW, NAWA, Polski Komitet ds. UNESCO, Polski Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Fundacja Inspirator.

 

Zapraszamy serdecznie  do udziału. Termin rejestracji i nadsyłania materiałów został wydłużony do 8 stycznia 2021 r.

KOMITET NAUKOWY

Dr Bernadette Brereton, ESA Research Network 10
Dr Stephanie Cassilde, International Sociological Association, Ronin Institute, Belgium
Prof. Agnieszka Cybal-Michalska, Adam Mickiewicz University/ Committee on Education studies of the Polish Academy of Sciences, Poland
Prof. Keiji Fujiyoshi, Otemon Gakuin University, Japan
Prof. Sribas Goswami, Serampore College, India
Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, Jagiellonian University, Poland
Prof. Kathleen Manion, Royal Roads University, Canada
Dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, The Maria Grzegorzewska University, Poland
Prof. Viviane de Melo Resende, University of Brasilia, Brasil
Prof. Joanna Madalińska-Michalak, University of Warsaw, Poland
Prof. Jerzy Nikitorowicz, University of Biaystok, Poland
Prof. Jim McKinley, University of London, UK
Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS, The Maria Grzegorzewska University, Poland
Dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS, The Maria Grzegorzewska University, Poland
Prof. Sławomir Ratajski, Polish National Commission for UNESCO, Poland
Dr. Viviane Resende, University of Brasília, Brazil
Dr. Moshe Shner, Oranim College of Education, Israel
Prof. Darrick Smith, University of San Francisco, USA
Prof. Bogusław Śliwerski, The Maria Grzegorzewska University, Poland
Prof. Lise Widding Isaksen, University of Bergen, Norway

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS
Dr Ewa Dąbrowa
Dr Jarosław Korczak
Dr Marcin Szostakowski
Dr Lidia Zabłocka-Żytka
Mgr Claudia-Chovgrani
Mgr Dagmara Kostrzewska

 

ORGANIZATOR

Zakład Podstaw Pedagogiki, Instytut Pedagogiki, Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka

Osoba odpowiedzialna - dr Ewa Dąbrowa - telefon: 608 585 169, e-mail: edab@aps.edu.pl

Osoby do kontaktu: dr Marcin Szostakowski - mszostakowski@aps.edu.pl; mgr Dagmara Kostrzewska - dkD4@aps.edu.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin - 21-22 stycznia 2021 r. (czwartek-piątek)
Miejsce - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa (konferencja odbędzie się w formie hybrydowej - zdalnej)
Szczegółowe informacje o konferencji (zasady dotyczące zgłaszania referatów, materiałów do zaprezentowania; konto do opłaty konferencyjnej) - tutaj >>>
Zgłoszenia - przyjmujemy do 31 grudnia 2020 r. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj >>> 
Wydarzenie w mediach społecznościowych - Facebook >>>

 

Cena:

100 zł

Data:

21-01-2021

Lokalizacja:

on-line

Organizator:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Osoba odpowiedzialna:

dr Ewa Dąbrowa - telefon: 608 585 169, e-mail: edab@aps.edu.pl

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736