EN

III Senioralny Kongres Edukacyjny „PRAWA SENIORÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ”

14-12-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Opis wydarzenia:

 

KONGRES JEST SKIEROWANY DO SENIORÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ. JEGO GŁÓWNYM  CELEM JEST  POPULARYZACJA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, WIEDZY O UE – W TYM ZWŁASZCZA NT. HISTORII I IDEI UE, PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  W POLITYCE UE ORAZ KULTURY I ZWYCZAJÓW WYBRANYCH PAŃSTW UE.  WYDARZENIE ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE  I JEST FINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

 

Program Kongresu:

9.00-9.40 s. 3310 rejestracja i kawa powitalna

9.45 – 11.30 aula A I CZĘŚĆ PLENARNA

9.45 – 9.55 przywitanie przybyłych uczestników oraz przedstawienie idei i założeń Kongresu
9.55 – 10.05 koncert powitalny w wykonaniu zespołu senioralnego „Sonorki”
10.05 – 10.40 prelekcje :
prof. Ludwik Malinowski Historia Integracji Europejskiej
prof. Grzegorz Pyszczek Polityka społeczna Unii Europejskiej
dr Anna Kruk Polityka państwa na rzecz rynku pracy - w przeszłości i obecnie w kontekście zmieniającej się roli zawodowej pracownika socjalnego

10.40 – 11.30 dyskusja panelowa poświęcona kwestii działań na rzecz seniorów z niepełnosprawnościami z przedstawicielami:

Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st Warszawy

Departamentu Rent Zagranicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

12.00 – 13.25 równoległe spotkania tematyczne przy kawie
dr M. Sędzicki Europejskie wzorce spędzania wolnego czasu (sala 2221)
mgr M. Bieńskowski Motoryzacja europejska (sala 3016)
mgr M. Korycka Kuchnia europejska (sala 1109)
mgr J. Wawryło Ten utwór brzmi znajomo – muzyczne zgadywanki na temat państw UE (sala 2222)
J. Suszek Podróże po Europie (sala Senatu)

13.30 – 14.20 s. 3310 obiad

14.30 – 15.30 Sala Senatu APS II Część plenarna
mgr Arkadiusz Korycki Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 – założenia i osiągnięcia
mgr Beata Leska Aktywizacja seniorów w społeczności lokalnej
podsumowanie spotkania

Cena:

Udział bezpłatny

Data:

14-12-2018

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Organizator:

INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „HEJ, KONIKU!”

Osoba odpowiedzialna:

mgr Arkadiusz Korycki; akorycki@aps.edu.pl

This icon is at 52.217207,20.970736