III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin"

22-02-2021

Online

Opis wydarzenia:

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin"

Organizatorzy

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”

 

Wszystkie informacje na stronie:   https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/2055

Cena:

Data:

22-02-2021

Lokalizacja:

Online

Organizator:

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS

Osoba odpowiedzialna:

Michał Stańczuk/ Irena Pospiszyl

This icon is at 52.217207,20.970736