EN

I Uczelniana Konferencja Naukowa Doktorantów "Seksualność człowieka we współczesnym świecie"

05-04-2019

APS, Sala Senatu, sala 1115

Opis wydarzenia:

 

Szanowni Państwo!

Z ogromną radością przekazujemy zaproszenie na I Uczelnianą Konferencję Naukową pod nazwą Seksualność człowieka we współczesnym świecie. Liczymy, że dzięki Państwa obecności i udziale w wydarzeniu uda nam się uczynić z niego imprezę cykliczną.

Konferencję rozpocznie wykład inauguracyjny prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego po którym odbędzie się dyskusja z udziałem m.in. prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego, dr hab. prof. UW Jacka Kochanowskiego oraz Pani Izabeli Karskiej ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

Po dyskusji Pan Bartosz Piotr Biderman, infobroker z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego opowie jak używane przez niego narzędzia mogą być wykorzystane w zwalczaniu pedofilii.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 17 marca 2019 roku. Proponowane przez nas bloki tematyczne to między innymi:
- seksualność człowieka
- seksualność w kulturze
- seksualność w Sieci
- seksualność biologiczna
- dysfunkcje seksualne
- hetero- i nieheteronormatywność
- parafilie

Przedstawiony powyżej katalog tematyczny nie jest zamknięty. Czekamy na Państwa propozycje. W swoich referatach mogą Państwo przedstawić zarówno wyniki swoich badań, jak i omówić zagadnienia teoretyczne.

Zaproszenie to kierujemy zarówno do doktorantów jak i studentów, będących na etapie studiów magisterskich, którzy rozważają kwestię podjęcia kształcenia na studiach trzeciego stopnia.
Mamy nadzieję spotkać się z Państwem w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, aby odważnie dawać wyraz potrzeb oraz wahań badaczy, zarówno osób
debiutujących, jak i autorytetów.

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną, w formacie PDF, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do 17 marca 2019 roku na adres:
konferencja.seksualnosc.aps(at)gmail.com. Zgłoszenie powinno być podpisane.

W Komunikacie nr 2 zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji.

Opłata Konferencyjna w wysokości 50 zł obejmuje:
• wystąpienie z referatem lub posterem
• uczestnictwo w wykładach i sesjach,
• materiały konferencyjne,
• certyfikat potwierdzający aktywne uczestnictwo
• przerwy kawowe oraz obiadowe,
• możliwość publikacji artykułu naukowego, w jednym z punktowanych czasopism Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji).

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.

KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI:
prof. dr hab. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
dr hab. Danuta Uryga, prof. APS
dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS

KOORDYNATOR KONFERENCJI:
mgr Konrad Kuźma, kkuzma(at)aps.edu.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
mgr Konrad Kuźma
mgr Aleksandra Zadrożna
mgr Katarzyna Chotkowska

Cena:

50 zł

Data:

05-04-2019

Lokalizacja:

APS, Sala Senatu, sala 1115

Organizator:

Samorząd Doktorantów APS

Osoba odpowiedzialna:

Konrad Krystian Kuźma - sekretarz Samorządu

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736