EN

I Ogólnopolska konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną"

Wprowadzona w Polsce reforma strukturalno- programowa systemu oświaty, wymusiła szereg zmian w szkolnictwie dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, terapeutów, specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową zatytułowaną ,,Wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną”. Konferencja odbędzie w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 12 lutego 2018 roku. Celem konferencji jest refleksja nad procesem usprawniania systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Oprócz wystąpień w sesji plenarnej mających na celu ukazanie problematyki od strony podstaw teoretyczno-praktycznych, zaplanowane zostały warsztaty uwzględniające specyfikę pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w świetle nowych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zachęcamy do udziału zarówno nauczycieli, kadrę kierowniczą placówek zajmujących się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną.

12-02-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

Opis wydarzenia:

Wykłady plenarne wygłoszą:

 • dr hab. prof. APS Barbara Marcinkowska: Warunki skuteczności edukacji uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 • dr Stefan Przybylski: Edukacja osób z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – sukcesy i porażki reformy edukacji
 • dr Izabela Fornalik: Jak pomóc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu pokonać drogę do dorosłości?
 • mgr Lidia Klaro-Celej: Co powinno być priorytetem w edukacji uczniów z niepełnosprawnością?

Warsztaty poprowadzą:

 • dr Diana Aksamit, dr Grażyna Walczak: Diagnoza a IPET w rzeczywistości szkolnej
 • dr Marta Pągowska: Zachowania trudne u osób z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby radzenia
 • dr Izabela Fornalik: Seksualność osób z zespołem Aspergera
 • mgr Barbara Szostak, mgr Lidia Klaro CelejJak uczyć inaczej w szkole przysposabiającej do pracy?
 • mgr Ewa Pisarek: Oko-ręka-ruch, czyli wpływ rozwoju sensoryczno-motorycznego na umiejętności grafomotoryczne
 • dr Radosław Piotrowicz:Zrozumieć niepełnosprawność- ICF a planowanie pracy z uczniem

Patronat honorowy:

Jego Magnificencja Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Joanna Głodkowska
 • dr hab.,  prof. APS Andrzej Giryński
 • dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska
 • dr Marianna Marek-Ruka
 • dr Tadeusz Kott

Komitet organizacyjny:

 • dr Stefan Przybylski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • dr Diana Aksamit
 • dr Radosław Piotrowicz
 • mgr Katarzyna Kruś
 • mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin

Cena:

Uczestnik 120 zł; Student/Doktorant 70 zł

Data:

12-02-2018

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

Organizator:

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Osoba odpowiedzialna:

dr Stefan Przybylski (drstefan@aps.edu.pl), dr Diana Aksamit (aksamit@aps.edu.pl)

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736