EN

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja zdrowia psychicznego – od teorii do praktyki”

07-11-2019

Warszawa, APS

Opis wydarzenia:

Komunikat 1.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej

„Promocja zdrowia psychicznego – od teorii do praktyki”

Warszawa 7-8 listopada 2019 r.

Zapraszamy do zapisów od 15.05.2019 do 25.10.2019

więcej....

 

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego

Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej.

Promocja zdrowia psychicznego jest jedną z form pomocy psychologicznej wymienianych obok poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej czy psychoterapii. Coraz częściej jest rekomendowana jako ważna forma przeciwdziałania występowaniu zaburzeniom psychicznym oraz niezbędny sposób wzmacniania zdrowia psychicznego.

Celem pierwszej konferencji, zaplanowanej na 2019 rok, jest prezentacja sposobów promocji zdrowia psychicznego w różnych kontekstach, m.in.:

  1. w środowisku szkolnym i akademickim - wobec dzieci, młodzieży i studentów;
  2. w środowisku pracy;
  3. wobec osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin;
  4. wobec pacjentów chorujących przewlekle somatycznie;
  5. wobec grup zagrożonych wykluczeniem m.in. mniejszości seksualnych, migrantów, seniorów.

W wielu krajach Europy (m.in. Norwegia, Finlandia) oraz świata (Australia, Kanada) promocja zdrowia psychicznego ma własną wieloletnią tradycję. W Polsce wciąż brakuje systemowych rozwiązań dotyczących wprowadzania efektywnych programów promocji zdrowia psychicznego, zasad realizacji oraz weryfikacji ich skuteczności. Szereg dokumentów krajowych, jak i europejskich zaleca wprowadzanie oraz realizację programów promocji zdrowia psychicznego.   Zatem ważna, interesująca i kształcąca jest prezentacja dobrych praktyk i ich efektów, które realizowane są zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do spotkania się praktyków i badaczy, możliwością wymiany doświadczeń oraz szansą na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.

 

W imieniu Organizatorów,

Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

dr Lidia Zabłocka-Żytka

Cena:

Data:

07-11-2019

Lokalizacja:

Warszawa, APS

Organizator:

Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Osoba odpowiedzialna:

dr Lidia Zabłocka-Żytka; lzablocka@aps.edu.pl

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736