EN

Dzień z Prof. Stephanem Tetzchnerem NAUKOWE PODSTAWY PRAKTYKI AAC - ODWOŁANE

28-03-2020

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Audytorium im. Janusza Korczaka aula C

Opis wydarzenia:

W związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronowirusa COVID-19 na terenie kraju wydarzenie w dniu 28.03.2020
DZIEŃ Z PROF. STEPHANEM TETZCHNEREM NAUKOWE PODSTAWY PRAKTYKI AAC jest ODWOŁANE

Dokonane opłaty będą zwracane na Państwa konta.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu „Dzień z…” organizowane przez Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska oraz Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Gościem wydarzenia będzie prof. Stephen von Tetzchner, światowy autorytet naukowy w dziedzinie psychologii rozwojowej oraz AAC, znany w Polsce jako współautor podręcznika „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”. W trzech wykładach szkoleniowych profesor przedstawi m.in. zagadnienia związane z badaniami w dziedzinie AAC oraz ich znaczeniem dla  praktyki, a także podzieli się opartą na badaniach wiedzą o rozwoju językowym osób, korzystających z AAC oraz sposobami efektywnego wspierania tego rozwoju.

Więcej informacji o profesorze: http://tiny.cc/cwa0j

PROGRAM: 

„Naukowe podstawy praktyki AAC”: 10.00 – 11.30 

Środowisko językowe i budowanie rusztowania dla wspierania rozwoju umiejętności porozumiewania się (skafolding w AAC) 11.30 – 12.00 

przerwa kawowa 12.00 – 13.30 

Symbol graficzny w komunikacji 13.30 – 14.00 

przerwa kawowa 14.00 – 15.30 

Stawanie się rozmówcą w AAC.

 

Prof. Stephen von Tetzchner jest emerytowanym profesorem w Katedrze Psychologii Rozwojowej i Szkolnej Uniwersytetu Oslo w Norwegii. Przedmiotem jego zainteresowań i badań jest szeroki wachlarz zagadnień z zakresu typowego i atypowego rozwoju, a szczególnie rozwoju komunikacji i języka osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, osób głuchych, niewidomych, z zespołem Retta, zespołem Touretta, autyzmem i zespołem Aspergera. Jego doświadczenie praktyczne związane jest z dziećmi, które nie nabywały umiejętności językowych w typowy sposób i potrzebowały alternatywnych środków językowych do wsparcia lub zastąpienia mowy. Profesor von Tetzchner analizuje ich komunikację i język w ujęciu rozwojowym z koncentracją na transakcyjnym charakterze procesu, kierującego rozwojem. Od 1998r. jest członkiem Komitetu Naukowego ISAAC, w 2002 i 2004 przewodził Sympozjum Naukowemu ISAAC. W ostatnich latach kierował pracami badawczymi międzynarodowej grupy naukowej ISAAC. Profesor von Tetzchner współpracuje z norweskimi organizacjami, działającymi na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, takimi jak: Stowarzyszenie Autyzmu, Stowarzyszenie Zespołu Retta, Stowarzyszenie Zespołu Touretta, Stowarzyszenie Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii rozwojowej, rozwoju językowego, wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji, rehabilitacji, zachowań trudnych, psychologii szkolnej, choroby Battena i autyzmu. W Polsce znany jest przede wszystkim jako współautor podręcznika „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”, wydanego przez Stowarzyszenie Mówić bez Słów.

Informacja: https://www.sv.uio.no/psi/english/people/aca/stephent/index.html

Publikacje: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&la=en&action=sok&pnr=23226

 

        

Cena:

140,00 zł.; studenci APS 60,00 zł. ( opłata obejmuje tłumaczenie symultaniczne, certyfikat, przerwy kawowe)

Data:

28-03-2020

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Audytorium im. Janusza Korczaka aula C

Organizator:

Stowarzyszenie Mówić bez Słów-ISAAC Polska, Instytut Pedagogiki Specjalnej

Osoba odpowiedzialna:

dr Radosław Piotrowicz, Aldona Mysakowska-Adamczyk

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736