EN

Dyrektor Szkoły w Procesie Zarządzania Oświatą. Konferencja organizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z wydawnictwem "Wolters Kluwer"

17-11-2018

APS aula A

Opis wydarzenia:

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli:
−             środowisk oświatowych - dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek;
−             administracji oświatowych i władz samorządowych;
−             organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji.

Program konferencji:
  9.00 -   9.45       Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15      Otwarcie konferencji – JM Rektor prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
10.15 - 11.15     Referaty programowe
                             - Nauczyciel a polityka oświatowa
                                 dr hab. Janusz Gęsicki, prof. APS
                             - Nauczyciel optymistyczny - czyli o zamianie gorzkiej współczesności szkoły w     
                                pasję jej przeobrażania
                                dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS
                              - Uczenie się w perspektywie psycho-pedagogicznej
                                dr Michał Kwiatkowski
11.15 – 11.45     Kierunki działań dyrektora szkoły i placówki w procesie reformowania systemu
                                oświaty
                                - debata ekspertów z udziałem Absolwentów i Słuchaczy Studiów Podyplomowych
                                   Zarządzanie w Systemie Oświaty
11.45 – 12.15     Przerwa
12.15 – 12.45     Prezentacja instytucji wspierających system oświaty w obszarze zarządzania
                              Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
                                 Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
                                 Wydawnictwo APS
12.45 – 13.00    Prezentacja nowości wydawniczych – recenzenci publikacji
                             oraz losowanie egzemplarzy okazowych wśród uczestników Konferencji

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

Cena:

konferencja bezpłatna

Data:

17-11-2018

Lokalizacja:

APS aula A

Organizator:

Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

Osoba odpowiedzialna:

dr Michał Kwiatkowski; e-mail: mkwiatkowski@aps.edu.pl

This icon is at 52.217207,20.970736