EN

Człowiek w Środowisku

VII edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Człowiek w środowisku. Kryzys psychiczny jako motywacja i siła w procesie zdrowienia – perspektywa osób chorujących i rodzin

11-05-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, aula B

Opis wydarzenia:

 

Na tegorocznej konferencji poruszymy tematykę kryzysu psychicznego w ujęciu pozytywnym jako czynnika motywacyjnego w procesie zdrowienia osób chorujących psychicznie. Kryzys ten może mobilizować do zmiany, działań samopomocowych, a także poszukiwania wsparcia. Głównym celem konferencji jest omówienie osobistych i społecznych zasobów (takich jak poczucie własnej wartości i skuteczności, nadzieja, optymizm, sieci społeczne) istotnych w pokonywaniu trudności oraz w samorozwoju. W trakcie wykładów plenarnych i sesji omówione zostaną indywidualne „ścieżki” przezwyciężania kryzysu psychicznego i odzyskiwania poczucia autonomii.

 W czasie konferencji, obok profesjonalistów wystąpią osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz ich rodziny.

 Do uczestnictwa czynnego i biernego zapraszamy osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodziny, studentów, praktyków i profesjonalistów oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką.

 

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Czesław Czabała

dr hab., prof. APS Paweł Bronowski

dr hab., prof. APS Katarzyna Prot-Klinger

dr hab., prof. APS Maryla Sawicka

dr Beata Hintze

dr Lidia Zabłocka-Żytka

 

ZGŁOSZENIA BIERNE: udział w konferencji jako słuchacz -  prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail apsi.kpkip@gmail.com w treści wpisując swoje imię i nazwisko.

Zgłoszenia bierne przyjmowane będą do 29 kwietnia.

 

ZGŁOSZENIA CZYNNE: wystąpienia w czasie sesji - prosimy o wysłanie formularza zawierającego: imię i nazwisko, afiliację, adres e-mail, numer telefonu, tytuł wystąpienia oraz abstrakt (max 200 słów, wprowadzenie, cel, metoda, wnioski) na adres e-mail apsi.kpkip@gmail.com

Zgłoszenia czynne przyjmowane będą do 15 kwietnia.

 

INFORMACJE: www.facebook.com/KonferencjaCzlowiekwSrodowisku oraz mailowo: apsi.kpkip@gmail.com

Opłata konferencyjna:

konferencje bezpłatna

Data:

11-05-2018

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, aula B

Organizator:

Kolo Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APS

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Frączek

This icon is at 52.217207,20.970736