EN

2018_V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń, Światy Wirtualne

Między ars a téchnē - edukacja w XXI wieku

15-06-2018

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Aula B

Opis wydarzenia:

Między ars a téchnē - edukacja w XXI wieku
Starożytni nie dzielili obszarów ludzkiej aktywności na naukę, sztukę i technikę tak ostro, jak zwykli czynić to współcześni. Łacińska ars i greckie téchnē także oznaczały to samo - sztukę wytwarzania czegoś według wytyczonych reguł i wiedzę, jak wytwarzać. Dopiero późne czasy nowożytne przyniosły radykalną zmianę tego sposobu myślenia, oddzielając sztukę (ars) od rzemieślnictwa, ale także od nauki, z którą tak silnie wiązali ją jeszcze artyści renesansowi. Nauka i sztuka zaczęły być postrzegane jako przeciwstawne sobie - nauka dążąca do poznania wiedzy 
pewnej, tworząca struktury i systemy reguł, szukająca jednoznaczności; sztuka - zjawisko wieloznaczne, migotliwe, łamiące schematy i wymykające się definicjom.
Dziś, w intensywnie zmieniającym się świecie, w którym postęp zdominowany jest przez rozwój technologii, przyrost wiedzy następuje wykładniczo, a komputery analizują każdego dnia terabajty danych, ponowne zbliżenie nauki i sztuki, zwłaszcza na polu edukacji, wydaje się szansą na ocalenie ich humanistycznego wymiaru. Jak przygotować młodych ludzi do życia w nieprzewidywalnym, zmiennym świecie? Jak czynić z nich nie tylko mądrych użytkowników, ale i twórców technologii jutra, które służyłyby człowiekowi nie zniewalając go? Czy odpowiedzi na to pytanie 
może udzielić sztuka, z wpisanymi w nią niepowtarzalnością, wieloznacznością, twórczym spojrzeniem na rzeczywistość?

Takiego spojrzenia potrzebuje przecież także i nauka, w której wielkie odkrycia wymagają często łamania schematów myślowych, dostrzeżenia odpowiedzi bliskiej, a jednak niewidocznej. Kąpiel Archimedesa czy odpoczynek Newtona pod jabłonią nie byłyby niczym szczególnym, gdyby nie olśnienie, akt intelektualnej transgresji, którego w ich trakcie 
dokonali uczeni. Czy jednak jest to coś, czego można się nauczyć? Jaki kształt powinna przyjąć dzisiejsza edukacja - czy i kiedy możliwa jest w postaci téchne, skończonych systemów reguł postępowania, prowadzących do 
osiągnięcia celu, a kiedy raczej jako ars z jej twórczym, nieschematycznym działaniem? Czym wreszcie jest dziś samo kształcenie - sztuką, czy rzemiosłem?

Zapraszamy Państwa do dyskusji na temat relacji pomiędzy sztuką, nauką i edukacją w rozmaitych jej wymiarach - teoretycznym, praktycznym, metaforycznym. Mamy nadzieję, że hasło tegorocznej konferencji stanie się inspiracją dla twórczej, interdyscyplinarnej debaty na temat kształtu współczesnej i przyszłej edukacji oraz roli sztuki w procesie kształcenia i wychowania, daleko wykraczającej poza, jakże przecież ważną, funkcję estetyczną.
   
Dyskusję wzbogacą towarzyszące konferencji warsztaty oraz sesja plakatowa. Wszystkich zainteresowanych tematyką najnowszych technologii i ich osobowych, społecznych i kulturowych konsekwencji gorąco zachęcamy 
do udziału.
Autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do publikacji w czasopismach „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (Lista B MNiSW, 8 pkt.), „Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo” (Lista B MNiSW, 10 pkt.) 
oraz anglojęzycznym półroczniku elektronicznym „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”.

Termin nadsyłania artykułów  - 30 lipca 2018 roku.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie do dnia 15 maja 2018 roku formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia na stronie  www.cisw.pl oraz o uiszczenie opłaty konferencyjnej, wynoszącej 250 zł. 
Opłatę konferencyjną należy wnosić na rachunek Akademii Pedagogiki Specjalnej: 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem: 
Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – opłata konferencyjna.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy cyberprzestrzen@aps.edu.pl
Aktualne informacje umieszczane będą na stronie konferencji pod adresem: www.cisw.pl oraz na stronie Instytutu Pedagogiki WNP APS w  zakładce Konferencje.

Konferencja odbędzie się dnia 15 czerwca 2018 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40.

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

PROGRAM
 

Opłata konferencyjna:

250 zł

Data:

15-06-2018

Lokalizacja:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Aula B

Organizator:

Zakłd Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Gzregorzewskiej oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Osoba odpowiedzialna:

dr Sylwia Galanciak (sgalanciak@o2.pl), dr Anna Andrzejewska, dr Marek Siwicki

Rejestracja
This icon is at 52.217207,20.970736