Wenderlich Maja

Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: menderlich@aps.edu.pl

link do Bazy Wiedzy APS

Zainteresowania naukowe:

    wczesna edukacja matematyczna i językowa,
    wybitne uzdolnienia matematyczne,
    innowacyjne metody badań jakościowych,
    psychologia kultury.