Sękowski Marcin

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2017)

Magister w zakresie psychologii, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2011)Zainteresowania naukowe

Prowadzę badania z zakresu psychologia śmieci dotyczące psychospołecznych uwarunkowań (i) postawy wobec śmierci w różnych okresach życia, (ii) myśli samobójczych w różnych grupach, (ii) nasilenia objawów zespołu przewlekłej żałoby. Poza tym interesuje mnie tematyka zaburzeń osobowości, szczególnie zaburzeń osobowości borderline i narcystycznych. Badania prowadzę na gruncie psychologii ego, teorii przywiązania i psychologii egzystencjalnej.Najważniejsze publikacje

  1. Sękowski, M. (2019). Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka. Kraków: Universitas. https://universitas.com.pl/produkt/3941/Postawa-wobec-smierci-w-cyklu-zycia-czlowieka
  2. Brudek, P., Sekowski, M. (2019). Widom as the mediator in the relationships between meaning in life and attitude towards death. Omega: Journal of Death and Dying, [online first] DOI: 10.1177/0030222819837778. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0030222819837778
  3. Brudek, P., Sekowski, M. (2019). Wisdom as the mediator in the relationship between religious meaning system and attitude towards death among older adults. Death Studies, [online first] DOI: 10.1080/07481187.2019.1609136. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07481187.2019.1609136
  4. Brudek, P., Sękowski, M., Steuden, S. (2018). Polish adaptation of the Death Attitude Profile–Revised. Omega: Journal of Death and Dying, [online first] DOI: 10.1177/0030222818754670. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0030222818754670
  5. Sękowski, M. (2014). Psychodynamiczna psychoterapia osób w drugiej połowie życia. Psychoterapia, 168, 77-91. http://strona.ptptp.nazwa.pl/uploads/PT_1_2014/77Sekowski_Psychoterapia1_2014.pdf

 

Projekty badawcze

NCN, nr 2019/03/X/HS6/00011 (MINIATURA 3, 2019-2020); Przywiązanie, zmienne intrapsychiczne i kontynuacja więzi a nasilenie objawów zespołu przewlekłej żałoby. Model mediacyjny; kierownik.

 

Pełnione ważne funkcje

Członek Komisji ds. Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Recenzowanie artykułów dla Omega: Journal of Death and Dying

 


Zainteresowania pozanaukowe

Jestem praktykującym psychoterapeutą psychodynamicznym.

 

Profile na serwisach naukowych:

https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Sekowski

https://scholar.google.com/citations?user=bemjrUoAAAAJ&hl=pl