Tanaś Maciej

Stanowisko:     profesor uczelni

Funkcja:          Kierownik Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

E-mail:             mtanas@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor honoris causa Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychaiła Kociubińskiego (2017)
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność : pedagogika, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (1998)
 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (1981)

Zainteresowania naukowe

 • dydaktyka ogólna, metodologia, pedagogika medialna,
 • edukacja informatyczna i medialna, harcerstwo,
 • edukacja dla pokoju, prawa dziecka i jego bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Najważniejsze publikacje

Autor i współautor ok. 200 prac naukowych z zakresu dydaktyki ogólnej, metodologii, pedagogiki medialnej oraz edukacji informatycznej i medialnej a także edukacji dla pokoju, w tym kilkunastu książek, m.in.

 1. Raport z badań Nastolatki 3.0 (2017) - współautorstwo;
 2. Mistrz i uczeń w cyfrowym świecie (2017) - współredakcja,
 3. Nastolatki wobec Internetu (2016) - współautorstwo,
 4. Cyfrowa przestrzeń kształcenia (2015) – współredakcja,
 5. Педагогічний словник-лексикон українсько-англо-польський (2013) – współautorstwo,
 6. Edukacja – droga innowacyjnej przedsiębiorczości (2012) – współredakcja,
 7. Media w edukacji. Elektroniczny skrypt akademicki (2010),
 8. Overview of the Vocational Education and Training System(2007) – współautorstwo,
 9. Kultura i język mediów(2007),
 10. Leksykon pedagogiczny angielsko-polsko-ukraiński(2006) - współautorstwo,
 11. Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym(2005),
 12. Pedagogika a środki informatyczne i media(2004, 2005),
 13. Technical and Vocational Education and Training: A Vision for the Twenty-first Century. Recommendations to the Director-General of UNESCO[w:] Second International Congress on Technical and Vocational Education. Seul, Republika Korei (1999) - współautorstwo,
 14. Edukacyjne zastosowanie komputerów(1998),

Projekty badawcze

 • W latach 80-tych realizował pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Jaczewskiego badania w zakresie metod wychowania w ZHP oraz uzależnień dzieci i młodzieży od  narkotyków, alkoholu i nikotyny.
 • W 1986 r. kierował zespołem polskim w eksperymencie dotyczącym integracji osób różnych narodowości pełno- i niepełnosprawnych, zrealizowanym przez zespół prof. dr Karla Kluge i dr Klausa Fittinga z Erziehungswissenschaftlich Heilpädagogische Fakultät na Uniwersytecie w Kolonii, Niemcy.
 • W latach 1988-89 i 1991-92 prowadził badania naukowe w The University of Melbourne i Monash University, Australia.
 • W latach 2012-13 kierował zespołem polskim w projekcie “V4LEAD - A Comperative Study of Leadership and Ethics in Management in Central Europe”, realizowanym z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz Swinburne University of Technology w Melbourne, Australia.
 • W latach 2015-17 kierował zespołem polskim w projekcie „Mobile Intercultural Cooperative Learning”, prowadzonym przez Dublin City University, Irlandia.
 • W latach 2016-2017 kierował trzema zespołami: (1) badań ogólnopolskich „Nastolatki 3.0”, (2) „Nauczyciele wobec internetu” oraz (3) projektem „Content 1.0”, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Współpraca międzynarodowa

 • Przedstawiciel Polskiego Komitetu UNESCO oraz Ministra Edukacji Narodowej na Krecie, w Moskwie i w Seulu (1998-99).
 • Absolwent elitarnego kursu The Management of University-lndustry Partnerships, zrealizowanego przez International Institute for Educational Planning UNESCO i The European Centre for Strategic Management of Universities (2001).
 • Członek grupy roboczej Uniwersytetu Warszawskiego inicjującej i koordynującej zadania projektu „Zarządzanie i planowanie strategiczne z partnerami zagranicznymi: Università Bocconi z Mediolanu, Business Centre Club Polska, Helsinki School of Economics and Business Administration, Catholic University of Leuven, University of Amsterdam oraz University of Crete (2002).
 • Konsultant naukowy Projektu Pilotażowego Wspólnoty Europejskiej Terrorism – a Threat to People, a Challenge for Societies. Awareness Raising and Preparedness in Metropolitan Area oraz członek delegacji polskiej na Konferencję Unii Europejskiej Citizens & Resilience w Hadze (2006).
 • Współinicjator i realizator współpracy naukowej z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Volodymira Gnatiuka, a także z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, podjętej w celu wydawania wspólnego, międzynarodowego czasopisma naukowego (od 2012).

Pełnione ważne funkcje

 • Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (od 2012 r.).
 • Kierownik Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Komputerów w NASK – Państwowy Instytut Badawczy (od 2015).
 • Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka (od 2012) oraz Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dziecka w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP (od 2012).
 • Kierownik Naukowego Kolegium Ekspertów ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK (od 2017).
 • Członek wielu towarzystw naukowych, w tym:
  • Sekcji Pedagogiki Społecznej oraz Sekcji Pedagogiki Specjalnej (Zespół ds. badań nad aktywnością medialną/online użytkowników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) przy KNP PAN (od 2016),
  • Rady Naukowej Muzeum Harcerstwa (od 2015),
  • Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (od 2010),
  • Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (od 2017),
  • Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 2016).
  • byłej Sekcji Kognitywistyki i Pedagogiki Mediów (2003-2009),
  • uczestnik Forum Pełnomocników Rektorów Uczelni Pedagogicznych ds. komputeryzacji procesu dydaktycznego (2002-2004) oraz
  • konsultant Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego (2001-2012).
 • Redaktor naczelny międzynarodowego, anglojęzycznego czasopisma naukowego “International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”, (od zał. w 2014) oraz członek wielu rad redakcyjnych czasopism naukowych, w tym:
  • „Studia Pedagogiczne” Komitet Nauk Pedagogicznych PAN (od 2010),
  • „Prosopon” Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne (od 2011),
  • „Nauki o Edukacji" – KPSW w Bydgoszczy (od 2012),
  • „Rocznik Naukowy Muzeum Harcerstwa „Harcerstwo” (od 2015),
  • „Zeszyty Naukowe” UWMSC (od 2012),
  • „Edukacja-Technika-Informatyka” (od 2015),
  • „Ruch Pedagogiczny” (od 2016),
  • „Педагогіка. Збірник наукових праць” Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Педагогічний факультет (od 2016).

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • filmy dydaktyczne, reklamowe i gry edukacyjne,
 • literatura piękna