Toczyski Piotr

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii, Zakład Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2012) na podstawie rozprawy o przepływie europejskich mitów i symboli przez globalne media.

Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne: magisterium z psychologii (2004) na podstawie badania mediacyjnej roli mediów.

Zainteresowania naukowe

Sztuka życia publicznego, cyfrowa transformacja mediów, medialne re-ewokacje mitu. Autorstwo koncepcji acquis mythologique communautaire i teorii srebrnych treści cyfrowych w social media. Więcej w Google Scholar, Centrum Otwartej Nauki UW, Researchgate i Academia.edu.

Publikacje

Toczyski P. Post-war and post-communist Poland and European knightly myths of loyalty and betrayal: Pasikowski’s acquis mythologique communautaire. 2018 Formulas of Betrayal: Traitors, collaborators and deserters in contemporary European politics of memory. Eds. G. Grinchenko, E. Narvselius. Palgrave Macmillan. 383-402 ISBN: 978-3-319-66495-8

Toczyski P. Srebrne treści cyfrowe: międzypokoleniowy transfer mądrości poprzez internetowe twórcze pisanie osób starszych. 2017 Zagadnienia Rodzajów Literackich LX.1:95-113 ISSN 0084-4446. e-ISSN 2451-0335 [ERIH Plus]

Toczyski P. Introduction [to the no. 10 on Media Old and New: Phenomena, Theories, Communication] 2017 Adeptus. Journal of humanities. 10: DOI 10.11649/a.1621 ISSN: 2300-0783

Toczyski P. Wstęp [Przewodnik po „nowym wymiarze starych mediów” – wstęp do numeru pisma Adeptus o kierunkach i formach transformacji mediów]. 2017 Adeptus. Pismo humanistów. 10: DOI 10.11649/a.1621 ISSN: 2300-0783

Toczyski P. Academic (Non)Reading from the Perspective of “User Friendliness:” An Insight from the Fields of the Sociology of Literature and of Multimedia. 2016 Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja [Second Texts: Literary Theory, Criticism, and Interpretation] 2:280-294 ISSN: 0867-0633 [ERIH Plus]

Toczyski P. Rec. „Szwecja czyta. Polska czyta”, wyd. Krytyka Polityczna (przedruk). 2016 Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland – das Jahrbuch der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte. [w druku] ISSN: 2197-8565

Toczyski P. Rec. „Szwecja czyta. Polska czyta”, wyd. Krytyka Polityczna. 2016 Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int). Komunikacja i informacja naukowa. pol-int .org/de/node/3980#r5377 Nr id. DE 152010177

Toczyski P. Notes on the margins of Media online archives report. [Internal peer review]. 2016 Media online archives, report by Dorota Głowacka, Joanna Smętek and Zuzanna Warso. ISBN 978-83-62245-30-1

Gumkowska A. & Toczyski P. Global digital genre-communication forms in the process of flow to local Polish memosphere: the case of Facebook art memes. 2016 Studies in Global Ethics and Global Education. 5:39-71 ISSN: 2392-0890

Gumkowska A. & Toczyski P. New digital genre communication forms as an area [r]evealing digital competences. 2016 Digital Ecosystems. Society in the Digital Age. Eds. Ł. Jonak, N. Juchniewicz, R. Włoch. Warsaw: University of Warsaw Digital Economy Lab. 12-22 ISBN: 978-83-942809-2-5

Toczyski P., Krejtz K. & Ciemniewski W. The Challenges of Semi-Peripheral Information Society: the Case of Poland. 2015 Studies in Global Ethics and Global Education. 3:74-88 ISSN: 2392-0890

Toczyski P. & Gumkowska A. A letter to the editor, Hyde Park, graffiti on a wall or a garden? Whose technological and semantic space is co-created by the user-generated content in the Polish Internet? 2015 Professionalism in Journalism in the Era of New Media. Eds. J. Sobczak, J. Skrzypczak. Berlin: Logos. 285-292 ISBN: 978-3-8325-4178-1

Toczyski P. (Nie)czytelnictwo akademickie w perspektywie „wygody użytkownika” – wgląd z zakresu socjologii literatury i multimediów. 2015 Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja. 395-410 ISSN: 0867-0633 [ERIH Plus]

Toczyski P. „Pasikowszczyzna” jako spojrzenie na polskość poprzez lokalne i paneuropejskie symbole. 2015 Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. 11.4:107-121 ISSN: 1734-3801

Jaczewski A. & Toczyski P. Przemiany cywilizacyjne a współczesne zagrożenia wychowawcze okresu dojrzewania. 2015 Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego. VII: 323-331 ISSN: 0860-5637

Jaczewski A. & Toczyski P. Od rozumienia ciała i psychiki do mediów i nowoczesnej techniki – o przemianach kompetencji współczesnych wychowawców szkolnych i akademickich. 2015 Wybrane problemy nauczania i wychowania. Z doświadczeń okresu transformacji. Red. M. Kamińska. Płock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica W N Novum. 63-76 ISBN: 978-83-62709-98-4

Toczyski P., Kowalski J., Niedzielska A., Krejtz K., Kobyliński P. Raport OPI. Podsumowanie badania założycielskiego, CAWI oraz etnograficznego. [Raport Polskiej Izby Książki z projektu badawczego Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013-2014]. 2014 Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy i Centrum Badania Opinii Społecznej via Polska Izba Książki dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 16-67

Toczyski P. & Krejtz K. Dieta tekstowa Polaków. Rola i znaczenie książki na tle innych tekstów. 2014 Raport OPI. Podsumowanie badania założycielskiego, CAWI oraz etnograficznego. [Raport Polskiej Izby Książki z projektu badawczego Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013-2014]. Red. P. Toczyski, J. Kowalski, A. Niedzielska, K. Krejtz, P. Kobyliński. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy i Centrum Badania Opinii Społecznej via Polska Izba Książki dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 30-41

Toczyski P. Wokół kierunków i form transformacji czytelnictwa w Polsce (o genezie, źródłach, celach, metodach i realizacji badania zmian czytelnictwa). [white paper, przedruki we fragmentach w pracach z sekcji IIB i IIC]. 2014 Repozytorium Centrum Otwartej Nauki. 16s

Toczyski P. List do redakcji, Hyde Park, napis na murze czy ogród? Czyją przestrzeń współtworzą treści użytkowników w polskim internecie? 2014 Nowe media: dylematy - zagrożenia - szanse. Red. J. Skrzypczak. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium. 256-262 ISBN: 978-83-62625-86-4

Toczyski P. O sednie terminu „social media”. „Web 2.0” a sprawność użytkowników w „generowaniu treści”. 2014 Kultura Popularna. 41:57-67 ISSN: 1644-8340

Toczyski P. The “Re-Mythologizing” of Wisdom: on the Margins of the New Edition of Hanna Malewska’s “The Tale of Seven Wise Men”. 2014 Sztuka i Filozofia. 45:136-140 ISSN: 1230-0330 [ERIH Plus]

Toczyski P. Postjungista audiowizualny. John Boorman i jego arturianizm. 2014 ALBO albo. Problemy psychologii i kultury. 2:139-154 ISSN: 1230-0802

Toczyski P. Potoczne wyobrażenia Polaków o światowym pokoju i trzeciej wojnie. 2014 Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia. 1:33-37 ISSN: 2450-8489

Toczyski P. Dotychczasowy sposób wykorzystania wyników projektu. 2014 Raport OPI. Podsumowanie badania założycielskiego, CAWI oraz etnograficznego. [Raport Polskiej Izby Książki z projektu badawczego Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013-2014]. Red. P. Toczyski, J. Kowalski, A. Niedzielska, K. Krejtz, P. Kobyliński. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy i Centrum Badania Opinii Społecznej via Polska Izba Książki dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 66-67

Toczyski P. O genezie, źródłach, celach, metodach i realizacji badania zmian czytelnictwa 2014 Raport OPI. Podsumowanie badania założycielskiego, CAWI oraz etnograficznego. [Raport Polskiej Izby Książki z projektu badawczego Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2013-2014]. Red. P. Toczyski, J. Kowalski, A. Niedzielska, K. Krejtz, P. Kobyliński. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy i Centrum Badania Opinii Społecznej via Polska Izba Książki dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 20-29

Krejtz K., Biele C., Chrząstowski D., Kopacz A., Niedzielska A., Toczyski P., Duchowski A. T. Gaze-controlled gaming: Immersive and difficult but not cognitively overloading. 2014 Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing: Adjunct Publication, UbiComp 2014 Adjunct. New York: Association for Computing Machinery. 1123–1129 ISBN: 978-1-4503-2968-2 [Scopus]

Filiciak M. & Toczyski P. Peer Re-Production and an Extended Culture Industry. The Case of TV Content and Redistribution in Europeanizing and Globalizing Poland. 2014 Studies in Global Ethics and Global Education. 1:117-135 ISSN: 2392-0890

Poland. Bibliography for 2008-2012 compiled by Piotr Toczyski 2014 Raluca Radulescu (ed.). Bibliography of the International Arthurian Society. Volume LXV (2013). Akademie Verlag (De Gruyter) 186-187 ISBN 978-3-11-035503-1 e-ISBN 978-3-11-035508-6 ISSN 2197-4616

Toczyski P. Między tekstem wydrukowanym a wirtualnym. 2013 Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym. Red. M. Filiciak. Warszawa: Centrum Cyfrowe. 64-70

Toczyski P. Tak zwana „mowa nienawiści w internecie”: poszerzenie perspektywy o pominięte teksty badawcze i prasowe. 2013 Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć? Materiały pokonferencyjne. Red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka. Warszawa: Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. 79-85 ISBN: 978-83-62245-21-5

Toczyski P. Jak mit jednoczy Europę? Analiza arturiańskich elementów kultury symbolicznej jako czynników spajających współczesną Europę. 2013 Warszawa: Collegium Civitas Press. 166s. ISBN: 978-83-61067-18-4

Toczyski P. Paradoks internetu według WIP: internauci przez „16 godzin” w tygodniu „zabijają” w internecie czas, który dzięki niemu „zaoszczędzili” - po czym czują, że go w internecie zbyt wiele „tracą”. 2013 World Internet Project 2013. Red. A. Birnbaum, A. Mościcka-Miodek, K. Anuszewska, A. Kustra, M. Gerszewska, J. Rzeźnik. Warszawa: Agora SA i Orange Polska. 17-18

Krejtz K., Toczyski P., Niedzielska A., Feliksiak M., Badora B. Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Raport z realizacji badania CAWI (panel internetowy, dwie fale). 2013 Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. 31s

Feliksiak M., Badora B., Toczyski P., Niedzielska A., Krejtz K. Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Raport z badania założycielskiego. 2013 Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej 27s

Toczyski P., Kustra A., Rzeźnik J., Gerszewska M., Wilmowska I., Borys Ł. World Internet Project: Poland 2012 2012 Warsaw: Agora & Orange Polska. 66s

Toczyski P. Active Internet users – a perspective on managing the experience. 2012 The Circulations of Culture. On Social Distribution of Content. Eds. M. Filiciak, J. Hofmokl, A. Tarkowski. Warsaw: Digital Center. 96-103

Toczyski P. Aktywni internauci - perspektywa zarządzania doświadczeniem. 2012 Obiegi kultury. Raport z badań. Red. M. Filiciak, J. Hofmokl, A. Tarkowski. Warszawa: Centrum Cyfrowe. 83-88

Hofmokl J., Sawko K., Śliwowski K., Toczyski P., Filiciak M., Gajek E., Grynberg M., Gregorczyk G., Grzybowski A., Kędracka-Feldman E., Rostkowska M., Sijko K., Stokowska A., Jałosińska A. Cyfrowa szkoła: założenia komponentu badawczego 2012 Warszawa: Centrum Cyfrowe 176s

Filiciak M. & Toczyski P. Korczak: aktualizacja. 2012 Dwutygodnik.com. Strona kultury. 95: [online] ISSN: 2299-8128

Toczyski P., Kustra A., Rzeźnik J., Gerszewska M. World Internet Project: Poland 2011 2011 Warsaw: Agora & TP Group. 95s

Toczyski P., Kustra A., Rzeźnik J., Gerszewska M. World Internet Project: Polska 2011 2011 Warsaw: Agora & TP Group. 96s

Toczyski P., Ćwiklak D. Polscy internauci na tle świata: którędy i dokąd zmierza polski internet? Profesor William Dutton z Oxford Internet Institute dyskutuje z polskimi badaczami internetu na premierze World Internet Project: Polska 2011. 2011 World Internet Project: Polska 2011. 26s

Toczyski P., Kustra A., Rzeźnik J., Gerszewska M. World Internet Project: Poland 2010 2010 Warsaw: Agora & TP Group. 100s

Toczyski P. Gdzie szukać konsumentów: efektywność reklamy internetowej w zależności od kontekstu. 2010 Jak reklamować, żeby nie irytować. Raport Gazeta.pl o skuteczności reklamy internetowej. Red. P. Toczyski, P. Wojtyński, P. Dubiel, A. Kustra. Warszawa: Agora. 4-7

Toczyski P. Nieinternauci wykluczeni, internauci nierówni 2009.11.18 Media & Marketing Polska. 17 ISSN 1507-174X

Toczyski P. Innowacja pozorna, ale poczytna. 2009.10.07 Media & Marketing Polska. 40 ISSN 1507-174X

Zając J., Garapich A., Kustra A., Pliszka S., Sienicka I. & Toczyski P. Badanie Blogujących: Charakterystyka Polaków czytających, komentujących i piszących blogi. 2009 Repozytorium Centrum Otwartej Nauki.

Toczyski P., Wenzel M., Feliksiak M. Portret Internauty. 2009 Warszawa: Agora i Centrum Badania Opinii Społecznej. 70s

Toczyski P., Wenzel M. & Feliksiak M. Wstęp: kogo dziś znajdziemy a kogo nie znajdziemy w internecie? 2009 Portret internauty. Red. P. Toczyski, M. Wenzel, M. Feliksiak. Warszawa: Agora i Centrum Badania Opinii Społecznej. 4-8

Toczyski P., Kustra A., Piekarski C., Bojanowski J. Bezpieczeństwo ma znaczenie. Raport Deloitte i Gazeta.pl: polska edycja badania na temat bezpieczeństwa informacji w Internecie. 2009 Warszawa: Agora i Deloitte. 24s

Milewski J. & Toczyski P. Jak badaliśmy? Metodologia i przebieg badania. 2009 Diagnoza Internetu 2009. K. Krejtz (red. nauk.), P. Toczyski (koord. proj.), J. Milewski (koord. techn.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 17-31 ISBN: 978-83-7644-021-7

Gumkowska A., Maryl M. & Toczyski P. Blog to... blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl. 2009 Tekst w sieci. Tekst. Język. Gatunki. Red. D. Ulicka. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 285-309 ISBN: 978-83-61408-99-4

Cypryańska M. & Toczyski P. Internet i inne media jako źródło informacji i rozrywki. 2009 Diagnoza Internetu 2009. K. Krejtz (red. nauk.), P. Toczyski (koord. proj.), J. Milewski (koord. techn.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 107-114 ISBN: 978-83-7644-021-7

Ciemniewski W., Cypryańska M., Krejtz K., Milewski J., Krejtz I. & Toczyski P. Internetowi Twórcy. Co o nich wiemy ze złożonego projektu badawczego SWPS i Gazeta.pl? 2009 Tekst w sieci. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja. Red. A. Gumkowska. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 199-213 ISBN: 978-83-7644-035-4

Red. P. Toczyski. Jak bardzo niebezpieczny jest internet? 2008 Warszawa: Agora. 78s

Kustra A., Sokołowska B., Toczyski P., Wilczopolska M. Internet pomaga kupować. 2008 Warszawa: Agora; Starcom. 62s

Toczyski P. Wyszukiwarki. 2007 Raport Strategiczny IAB Polska: Internet 2006 - Polska, Europa i świat. Red. D. Kaznowski, M. Grzybek, M. Rówińska, P. Toczyski, A. Kustra, J. Sobolewski. Warszawa: AdPress. 40-43

Red. D. Kaznowski, M. Grzybek, M. Rówińska, P. Toczyski, A. Kustra, J. Sobolewski. Raport Strategiczny IAB Polska: Internet 2006 - Polska, Europa i świat. 2007 Warszawa: AdPress. 64s

Toczyski P. Medialny obraz medialnego konfliktu. [Analiza dynamiki sporu o ustawę medialną na prasowych łamach trzech dzienników: Gazety Wyborczej, Trybuny i Rzeczpospolitej]. 2004.04.01 Charaktery. Magazyn psychologiczny. 54-56 ISSN: 1427-695X

Toczyski P. Recenzje i szkice krytyczne. 2003 Młoda krytyka filmowa: antologia tekstów Konkursu im. Krzysztofa Mętraka. Red. M. Hendrykowski, A. Szpulak. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 109-116 ISBN: 83-232-1298-8

Red. P. Toczyski. Polis. Pismo o Sztuce Życia Publicznego 37: Prawa człowieka. 2003 Warszawa: Polis. [online] ISSN 1230-2031

Red. N. Syrzycka-Mlicka, P. Toczyski. VII Polskie Spotkania Europejskie 2000. 2000 Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana. 164s ISBN: 83-910767-8-4

Red. N. Syrzycka-Mlicka, M. Grudzień, H. Bortnowska, D. Horodyska, E. Zarzycka, A. Toczyska, P. Toczyski. Polis. Pismo o Sztuce Życia Publicznego 33/34: Globalne przyczyny - lokalna bieda. 2000 Warszawa: Polis. 168s ISSN 1230-2031

Red. A. Toczyska, M. Pietraś, M. Sowińska, A. Wegnerowicz, M. Grudzień, P. Toczyski. Polis. Pismo o Sztuce Życia Publicznego 35/36: O traktowaniu edukacji serio. 2000 Warszawa: Polis. 244s ISSN 1230-2031

Ed. N. Syrzycka-Mlicka, P. Toczyski. VII Rencontres Européennes de Pologne 2000. 2000 Varsovie: La Fondation Robert Schuman. 156s ISBN: 83-88752-00-6

Toczyski P. W obliczu zmian. [Opracowanie samodzielnie ułożonych ankiet przeprowadzonych przez 40 ankieterów przed lokalami wyborczymi w dniu pierwszych po reformie administracji wyborów samorządowych 11.10.1998]. 1999 Polis - Pismo o Sztuce Życia Publicznego. 29/30:44-47 ISSN: 1230-2031

Red. P. Toczyski, M. Grudzień, M. Pietraś, J. Steciuk, M. Szybkowski, A. Toczyska. Polis. Pismo o Sztuce Życia Publicznego 31/32: Między Wschodem a Zachodem. 1999 Warszawa: Polis. 204s ISSN 1230-2031

Red. H. Szperl, M. Grudzień, P. Toczyski, D. Grabowska, J. Król-Bogomilska, A. Zabłocka, M. Mincer. Polis. Pismo o Sztuce Życia Publicznego 29/30: Po co nam reforma [administracji]? 1999 Warszawa: Polis. 174s ISSN 1230-2031

Red. K. Iszkowski, J. Steciuk, D. Horodyska, N. Syrzycka-Mlicka, H. Szperl, P. Toczyski, M. Grudzień, K. Miączyński. Polis. Pismo o Sztuce Życia Publicznego 28: Sejny, Polska, Litwa, Europa. 1998 Warszawa: Polis. 130s ISSN 1230-2031

 

Udział w projektach badawczych

Działalność edukacyjna w Polsce w latach 1990-2015. 2014-2015 Rektorski Grant Naukowo-Badawczy. Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica, Płock. Opracowanie kierunków nowych badań nad kształceniem kompetentnych cyfrowo nauczycieli. Kierownik: dr Małgorzata Kamińska.

Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. 2013-2015 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Konceptualizacja i udział we wszystkich fazach badania. Kierownik: dr Krzysztof Krejtz.

Netgenres.org: mechanizm wytwarzania nowych gatunków komunikacji w sieci: Facebook, Twitter, Pinterest - memy oraz mikroblogi. 2013-2015 Instytut Badań Literackich PAN. Kierownik: dr Anna Gumkowska.

Strukturalizacja wiedzy wobec efektywności jej przyswajania w środowiskach interaktywnych technologii medialnych. 2012-2015 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Kierownik: dr Krzysztof Krejtz.

Poza stare i nowe media. Kompetencje komunikacyjne Polaków. 2012-2014 Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie “Edukacja medialna, badania” dla Centrum Cyfrowego. Konceptualizacja zakresu badania, wprowadzenie danych European Social Survey w orbitę projektu, tworzenie narzędzi badawczych ilościowych i jakościowych, desk research na temat postaw, zróżnicowania i korzystania z mediów. Kierownik: dr Mirosław Filiciak.

Shadow libraries: badanie repozytoriów wiedzy. 2012-2013 Współpraca Columbia University z Centrum Cyfrowym. Rola: koordynacja pierwszych etapów i uruchomienie projektu, konceptualizacja. Kierownik: dr Piotr Toczyski.

World Internet Project. 2009-2013 Współpraca University of Southern California (Digital Center w Annenberg School of Communication) z Agora S.A. Rola: koncepcja, koordynacja i kierownictwo polskiej części wieloletniego międzynarodowego badania sondażowego, od 2012 członkostwo w komitecie metodologicznym. Kierownik: dr Piotr Toczyski.

Cyfrowi mędrcy 80+ w social media. Jak wspierać uczestnictwo osób starszych w internetowej przestrzeni wymiany informacji i opinii? " 2007-2017 Badanie w działaniu. Kierownik: dr Piotr Toczyski.

Megapanel PBI/Gemius (polski rynkowy standard pomiaru odwiedzalności witryn internetowych). 2007-2012 Udział w posiedzeniach metodologicznych Rady Badania na podstawie pełnomocnictw Agora S.A., pełne członkostwo w Radzie Badania i w komitecie planującym rozwój badania (od 2012). Kierownik: dr Andrzej Garapich.

Diagnoza Internetu 2009. 2007-2009 Współpraca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Agora S.A. Rola: inicjator i koordynator projektu. Kierownik: dr Krzysztof Krejtz.

Cyfrowa Szkoła - komponent badawczy rządowego programu. 2012 Centrum Cyfrowe, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Rola: główny autor koncepcji i schematu badania, popartych ekspertyzami i analizami (umowa MAiC 8/DSI/12). Kierownik: dr Justyna Hofmokl.

Ocena działalności portalu www.platformakultury.pl realizowanego w ramach projektu NCK Platforma Kultury w czasie 2010-2012 oraz rekomendacje odnośnie kierunku rozwoju portalu i wyboru nowych narzędzi. 2012 Centrum Cyfrowe, dla Narodowego Centrum Kultury. Projekt zakończony raportem zespołu autorów (M. Filiciak, J. Hofmokl, A. Tarkowski, P. Toczyski, Ł. Anders, M. Danielewicz). Rola: koordynator projektu badawczego, główny autor raportu z badania. Kierownik: dr Piotr Toczyski.

Online Video Research: Online News Websites. 2010 Online Publishers Association Europe. Rola: współautor pytań badawczych, hipotez i kwestionariusza. Kierownik: Silvia Angeloni.

Portret Internauty. 2009 Centrum Badania Opinii Społecznej. Rola: inicjator i koordynator projektu analizy ilościowych danych zastanych na temat polskich internautów pochodzących z połączonych prób z badań statutowych CBOS. Kierownik: dr Michał Wenzel.

Global Security Survey. 2009 Segment Internet Agora S.A. i Deloitte. Rola: koordynator projektu badawczego, główny autor raportu z badania. Kierownik: dr Piotr Toczyski.

Netochron.pl: badanie zagrożeń w Internecie. 2008 Współpraca Centrum Badania Opinii Społecznej z Agora S.A. Rola: tworzenie narzędzia badawczego. Realizacja w czerwcu 2008 na reprezentatywnej próbie losowej Polaków mających 15 i więcej lat (N=1167). Kierownik: dr Michał Wenzel.

Przedsięwzięcia międzynarodowe

Edukacja medialna dla Odessy (webinar). 2017 Program RITA Przemiany w regionie, Warszawa, PL

Online Civil Courage Initiative (OCCI) Counter Hate Speech Training. 2017 Facebook Inc., Dublin, IE

Toczyski P. Post-War and Post-Communist Poland at the Crossroad of National and European Knightly Myths of Loyalty and Betrayal. 2016 Panel "Formulas for Betrayal": Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory, The Association for The Study of Nationalities ASN 2016 Annual World Convention, Columbia University, NYC, New York, USA.

COST Short Term Scientific Mission: New Media Medievalisms in Europe. (Visiting Scholar) 2015 Bangor University, UK.

New Venture Creation, Leadership Skills for Entrepreneurs, Innovation and Growth Program. 2015 Western University, Ontario, CA: Ivey Business School, Executive Education.

Gumkowska A., Toczyski P. New digital genre-communication forms as an area revealing digital competences (Digital Society session) - z: A. Gumkowska 2015 Digital Ecosystems Conference @DELab UW, Digital Economy Lab, University of Warsaw, PL.

Międzynarodowe wyzwania - nowe szanse studiów społecznych. 2014 Centre for Internet and Society, Humboldt University, Berlin, DE

Reisende Reporter, Deutsch-Polnischer Schülerwettbewerb / Reporterzy w podróży. Polsko-niemiecki konkurs dla uczniów. 2013 Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft, Leipzig, DE

Arts, Science, Technology - Innovation. An event bringing artists together with scientists and technologists. 2013 Science and Innovation Office, British Embassy in Warsaw, Zacheta Gallery, Warsaw, PL

Toczyski P. Transcultural Arthuriana as an example of Western symbolic culture’s Europeanization. 2012 47th International Congress of Medieval Studies, sesja pt. The Transcultural Arthur (IAS NAB), USA, Western Michigan University. Kalamazoo, MI, USA.

Toczyski P. (New) Media of Remembrance (pre-prepared invited commentary) 2011 Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe, Konsorcjum Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, IS UW, SWPS, FU Berlin i in., University of Warsaw Library, Warsaw, PL.

Toczyski P. Medievalism as an indicator of Western culture’s Europeanization. 2010 25th International Conference on Medievalism - Transatlantic Dialogues / Speaking of the Middle Ages. University of Groningen, NL.

Workshop on Information and Communication Technology, FP7 My Science Programme. 2009 The Seventh Framework Programme of the European Commission, Department of Scientific Computing, University of Vienna, AT

Toczyski P. Carolingian references in the Europeanization process [within roundtable session „What, in the World, is Medievalism?”]. 2009 44th International Congress of Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, MI, USA.

Garapich A., Toczyski P., Pliszka S., Zając J. M. Why do people read blogs? National representative survey of Polish blogging and blog readership 2009 GOR09, 11th General Online Research Conference, University of Vienna, AT (in absentia).

EU Framework Programme 7 Planning Meeting. 2008 War and Memory Research Group, Queen’s University, Belfast, UK

The Millennium Technology Prize 2008 Award and Millennium Technology Week (Millennium Seminar at Nokia, Telecommunications seminar by Spinverse, study visit). 2008 Technology Academy Finland, Helsinki, FI

2007 - European Year of Equal Opportunities for All: Closing Conference. 2007 Centro Cultural de Belém, Lisboa, PT

European Youth Press study visit and board meeting. 2007 Portuguese Youth Press, Oeiras, PT & Berlin, DE

European Youth Media Days. 2007 European Parliament, Brussels, BE

European Youth Press study visit and board meeting. 2007 Minsk & Hrodna, BY

Cape Farewell exhibition: study visit. 2007 British Council Germany, Hamburg, DE

European Youth Press study visit and board meeting. 2007 European Federation of Journalists, Brussels, BE

European Youth Press study visit and board meeting. 2006 Jugendpresse Deutschland, Berlin, DE

Toczyski P. John Boorman’s ‘Excalibur’ as a compilation of different approaches to Arthurian literature and art. Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA. 2006 41st International Congress of Medieval Studies. Kalamazoo, MI, USA.

UCET Conference. 2006 University Centres for English Teaching, British Council, DOS Teacher Training Solutions, Smardzewice, PL

Toczyski P. The Polish Arthurianism’s Multiple Traditions. 2006 Annual Conference on Medieval Studies, „(Re)inventing Arthur”. Purdue University, West Lafayette, IN, USA (in absentia).

Toczyski P. King Arthur and the Journalists: the coverage of Arthurian topics in present-day British daily newspapers. 2005 Medievalism Transformed: Back and Forth in Medieval Studies (the inaugural conference). University of Wales, Bangor, UK.

European youth exchange in Poitiers - preparatory meeting. 2005 Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, Poitiers, FR

European Youth Media Congress News in Motion 04, founding European Youth Press. 2004 Friedrich Ebert Stiftung, Jugendpresse Deutschland, Berlin, DE

Media Sociology Research Project. Instructor: prof. Howard H. Davis. 2004-2005 University of Wales, Bangor: College of Business, Social Sciences & Law - School of Social Sciences.

EU Erasmus Programme (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) and Cambridge Certificate of Proficiency in English. 2004 University of Wales, Bangor: College of Health and Behavioural Sciences - School of Psychology; College of Arts & Humanities - School of English; English Language Centre for Overseas Students.

A Sense of Place. Displacement and Integration: the role of the arts and media in reshaping societies and identities in Europe. 2003 British Council, The Old Library, Cardiff, UK

History as a source of conflicts in Europe. 2003 UNITED for Intercultural Action, Piekary, PL

Uniqa College for Journalists. 2003 Universität Salzburg: Salzburg Management GmbH - University of Salzburg Business School.

Seminaire franco-polonais: les nouvelles sociologies francaises, les écritures du politique, la Suisse hier et aujourd'hui. 2001-2002 L’Atelier franco-polonais: la coopération de L'École des hautes études en sciences sociales (l'EHESS) avec l’Université de Varsovie.

Cours d'été de langue et civilisation françaises. 2001 Université de Genève: École de langue et de civilisation françaises.

Medienreise – Polsko-niemiecka podróż na temat mass-mediów. 2000 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Poznań - Białystok - Warszawa, PL

Europe on Its Way to the New Century. 1999 Europäische Akademie, Berlin, DE

Youth and National Minorities. 1999 Polis & Pax Christi International, Przemyśl, PL, Lviv, UA.

How to Report about Minorities. 1999 Europäische Akademie, Berlin, DE

Tolerance Bus, Polish-Lithuanian Borderland. 1998 Pax Christi International & Transylvanija. Sejny, PL. Vilnius, LT

High School Journalism Course (with Merle Dieleman, Patricia McCracken, Helen Smith and Sandor Orban). 1998 Center for Independent Journalism, Budapest, HU

Building Journalists' Skills: How to Cover a Market Economy. 1997 Young Journalists' Association Polis, Orr&Partners, Jachranka, PL

The Dangers of Nationalism in Europe. 1997 Europäische Akademie, Berlin, DE

Young Educators' Conference for Central and Eastern Europe: Participation of Young People in Human Rights Education and Human Rights Monitoring Systems. 1997 European Youth Centre of the Council of Europe, Anne Frank House, Foundation of Human Rights and Peace Education, Budapest, HU

Członkostwa i pełnione funkcje

Adeptus. Pismo Humanistów (wyd. Instytut Slawistyki PAN). Redaktor numeru tematycznego o starych i nowych mediach, z uprawnieniami do współdecydowania o druku tekstów. 2017

Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej (współzałożyciel) 2015-

Association for the Study of Nationalities 2015-2016

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce (członek złożonej z naukowców, prawników i dziennikarzy Rady Programowej, zajmującej się kształtowaniem standardów swobody wypowiedzi w mediach tradycyjnych, elektronicznych oraz w ekspresji artystycznej i naukowej). 2013-

Zmowa Obywatelska - O szacunek w dialogu (współzałożyciel nieformalnego towarzystwa na rzecz poprawy języka dyskusji i debaty publicznej) 2011-

World Internet Project, od 2012 członek naukowego komitetu metodologicznego (methodological committee) kształtującego standard międzynarodowego porównawczego badania społecznych, politycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju internetu, prowadzonego w 20 krajach świata. 2010-2013

Grupa robocza ds. badań internetu w Interactive Advertising Bureau Polska 2010-2012

International Sociological Association 2009-

Medievally Speaking. Medievalism in Review. An Open Access Review Journal Encouraging Critical Engagement with the Continuing Process of Inventing the Middle Ages (wyd. International Society for the Study of Medievalism). Członek rady redakcyjnej pisma, advisory board, w której skład wchodzi 17 naukowców z 10 krajów: Stanów Zjednoczonych, Australii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Portoryko, Holandii, Japonii, Polski, Kanady. 2009-

Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych 2008-2009

Zespół Studiów Europejskich IFiS PAN 2007-2016

British Alumni Society 2005-

International Arthurian Society - North American Branch 2004-2014

European Youth Press (współzałożyciel w 2004 w Berlinie międzynarodowej organizacji, od 2006-2008 członek jej zarządu z siedzibą w Brukseli) 2004-2008

Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie (wyd. Presswi). Współpraca redakcyjno-programowa, w latach 2004-2011 w zespole redakcyjnym. 2002-2015

Polska Sekcja Międzynarodowej Federacji Prasy Filmowej FIPRESCI 2003-

International Federation of Journalists 2001-2007

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (z rekomendacji red. Stefana Bratkowskiego i red. Juliusza Rawicza) 2001-2006

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis (w latach 2003-2005 prezes, po skończeniu kadencji członek zarządu) 1999-2006

Polis - Pismo o Sztuce Życia Publicznego. Od 1999 redakcja prac z zakresu nauk społeczno-politycznych, od 2000 członek Kolegium Redakcyjnego w składzie: Halina Bortnowska, prof. Janusz Ł. Grzelak, prof. Andrzej Rzepliński, dr Nina Gładziuk, dr Janusz Jankowiak, dr Stanisław Mocek, Rafał Degiel, Magdalena Borysewicz, Magdalena Janota Bzowska, dr Dorota Horodyska, Natalia Syrzycka-Mlicka, Jolanta Steciuk, Krzysztof Iszkowski, Hubert Szperl, Piotr Toczyski, z późniejszymi zmianami i wydzieleniem Rady Redakcyjnej. Kolegialne uprawnienie do decydowania o druku tekstów. 1999-2003 (założone w Instytucie Studiów Politycznych PAN w 1992, od 1995 w koedycji ze Stowarzyszeniem Polis)