Kabat Adrian

Kariera naukowa

 • 2019 – doktorant w Szkole Doktorskiej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Absolwent Psychologii o specjalności Neurobiopsychologii na Uniwersytecie Gdańskim i studiów podyplomowych „Akademia Trenerów Biznesu” z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na Uniwersytecie SWPS

Zainteresowania naukowe/obszary badawcze
Od wielu lat pasjonuję się retoryką, która służy mi do dzielenia się naukową wiedzą w ciekawy i zrozumiały sposób.
Jako Psycholog posiadam rozległą wiedzę o neurobiologii, jednak głównymi obszarami moich zainteresowań jest: autoprezentacja, samoocena, stres, lęk, kreatywność i uzależnienia behawioralne.Jako Mówca występowałem przed ponad 3000 ludzi. Jako Trener przeprowadziłem ponad 5500 godzin szkoleniowych. Z przyjemnością dziele się swoim doświadczeniem i wiedzą.
Projekty badawcze

 • Obecnie prowadzi badania nad psychologicznymi uwarunkowaniami związanymi z problematycznym zaangażowaniem w samorozwój, zachowania samopomocowe. Popularnie określanym jako uzależnieniem od samorozwoju.
 • 2021-2022,  kierownik grant: Finansowanie statutowe (BST-P) Akademia Pedagogiki Specjalnej, Polska adaptacja Kwestionariusza Personalny Raport Obawy Komunikacyjnej-24 - Personal Report of Communication Apprehension-24 (PRCA-24)

Konferencje

 • Konferencja "Największy warsztatowy kongres psychologów i psychoterapeutów" Terapia zaburzeń więzi i poprawa jakości relacji w kontekście związków rodzinnych,  partnerskich i rówieśniczych (2017)
 • Konferencja "Efektywna Komunikacja" (2015)

Publikacje

 

 • Idczak-Paceś, E., Kabat, A., Krzywik, A., Nowakowska, I. (2021). Depressive symptoms in elderly people participating in University of the Third Age and residents of Nursing Homes: the role of optimism and acceptance of passing. Research on Ageing and Social Policy, 9(2), 105-132. 
 • Kabat, A. (2020). Review of the book A Revolutionary Subject. Pedagogy of Women of Color and Indigeneity, by Lilia D. Monzó. Szkoła specjalna, 2/2020(302), 157-160.

Uczestnictwo w towarzystwach naukowych, ngo:

 

 • Rotaract - Oficjalny partner Rotary International. Międzynarodowa organizacja charytatywna zrzeszająca młodych liderów. Realizowanie lokalnych i międzynarodowych projektów charytatywnych.
 • Koordynator programu Mentorskiego między klubami Rotaract a klubami Rotary na obszarze całej Polski, Ukrainy i Białorusi (2013- 2018).
 • Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii - szerzenie psychoedukacji i prace nad ustawą o zawodzie psychologa (2015-2018).
 • Koordynator ds European Federation of Psychology Students Associations- Organizowanie wydarzeń psychoedukacyjnych     2014-2015

Aktywność zawodowa:

 • Toastmasters International.
  • Dyrektor Rejonu, Zakres obowiązków: opracowywanie strategii rozwoju, szkolenie zarządów, nadzorowanie zarządów i wdrażanych działań, organizowanie regionalnych etapów międzynarodowych konkursów retorycznych, prowadzenie warsztatów podwyższających zdolności menadżerskie i komunikacyjne (2019- obecnie).
  • Wiceprezes ds. edukacji Klubu Profesjonalnych Mówców. Zakres obowiązków: opracowywanie strategii rozwoju jednostki lokalnej i rozwoju kariery członków, w tym wyznaczanie celów w planie rozwoju i moderowanie dążeń, tworzenie programów motywacyjnych oraz rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i prowadzenie negocjacji. Organizowanie warsztatów i zarządzanie harmonogramem oraz planem spotkań (2018-2019).
 • Trener biznesu    2012-obecnie,
  • prowadził szkolenia dla:
   • prelegentów na Kongresach Controllingu m. in.: ABB, ADB, Euronet, Polo Market,
   • projekt z zakresu poprawy komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, wdrożenie standardów komunikacji i pracy, dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
   • "Rozwijanie kreatywności i Twórczego Rozwiązywania problemów" , „Kreatywność i twórczość”, „ Sztuka rozwijania kreatywności i rozwiązywania problemów w projektach” dla ODiTK, Fundacja ODiTK – dla kadry pedagogicznej, UW, GCUW, UG, Volvo, Toastmasters,
   • „Budowanie zespołu” dla Gdańskiego Centrum Informatycznych Usług Wspólnych oraz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,  Toastmasters,
   • Rozwój kompetencji menedżerskich – przywództwo, zarządzanie, komunikacja menedżerska, prowadzenie spotkań i zebrań, motywacja i automotywacja menedżera: dla Fundacja ODiTK – GCUW, CUW, Lacroix, Logic Training,  Toastmasters, Arla.
   • Trener w projekcie unijnym "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" UMOWA RPPM.03.02.01- 22-0150/15-00 – praca z kadrą dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna oraz uczniowie szkół średnich,
   • Trener w projekcie unijnym "SUPER Gdańskie szkoły podstawowe" UMOWA RPPM.03.02.01-22-0149/15-00 - praca z kadrą dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna oraz uczniowie szkół podstawowych,
   • Praca z klientem trudnym i wymagającym – z kadrą pedagogiczną szkół woj. Pomorskiego. Organizował warsztaty szkoleniowe z zakresu: komunikacji, asertywności, radzenia sobie z emocjami i stresem, prowadzenia prezentacji, prowadzenia spotkań i zebrań, budowania zespołu, integrowania zespołu, mentoringu, zarządzania organizacjami. Przeprowadził cykl wewnętrznych wykładów z zakresu radzenie sobie ze stresem i emocjami, efektywnej komunikacji, wywierania wpływu, prowadzi wykłady motywacyjne.
   • Aktualnie prowadzi szkolenia dla Altkom Akademia z zakresu Twórczych i kreatywnych metod rozwiązywania problemów.   

Zainteresowania pozanaukowe
Nowoczesne technologie, retoryka, fotografia, design thinking.

Kontakt

 e-mail: hello@adriankabat.pl