EN

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS na rok akademicki 2020/2021 została uruchomiona dnia 1.06.2020 r.
Rekrutacja jest prowadzona elektronicznie poprzez IRK APS.
Składanie aplikacji zostało zakończone dnia 30.06.2020 r.
Skład Komisji Rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczącą zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wzorem podania, zasadami obliczania punktów oraz Zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczącym ustalenia planu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 

Podstawowe informacje
1. limit miejsc: 10
2. interdyscyplinarny charakter: pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne
3. czas trwania nauki: 3 lata
4. rekrutacja: prowadzona w formie otwartego konkursu składającego się z następujących etapów: elektronicznej rejestracji kandydatów i załączenia dokumentów, przyznania punktacji zgodnie z zasadami obliczania punktów, rozmowy kwalifikacyjnej zawierającej weryfikację znajomości języka angielskiego, złożenia oryginałów dokumentów, decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej APS
5. proces rekrutacji odbywa się w oparciu o następujące kryteria: ocena autorskiego projektu badawczego, osiągnięcia naukowe, rozmowa kwalifikacyjna, średnia ocen

Terminarz rekrutacji:

Rekrutacja2020 krok po kroku
(sylwetka kandydata)
Krok 1 - wybierz promotora i uzyskaj jego zgodę
(lista rekomendowanych promotorów i promotorów pomocniczych)
(oświadczenie o objęciu opieką naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej)
Krok 2 - przygotuj projekt badawczy we współpracy z promotorem
opis:
(rekomendacje, jak przygotować dobry projekt badawczy)
dokładne wytyczne: "Jak przygotować projekt badawczy - przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej APS."

Krok 3 - przygotuj i zgromadź dokumenty aplikacyjne
(wykaz dokumentów)
Krok 4 - zarejestruj się w systemie IRK i złóż aplikację
(złóż aplikację w IRK)
Poradnik IRK Rekrutacja2020

Krok 5 - ocena aplikacji i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
(rekomendacje dot. rozmowy kwalifikacyjnej)
Krok 6 - złożenie oryginałów dokumentów przez osoby przyjęte
(w Biurze ds. Obsługi Procedur Awansowych)

Punktacja kryteria
ocena autorskiego projektu badawczego 45%
osiągnięcia naukowe 30%
rozmowa kwalifikacyjna 20%
średnia ocen 5%

FAQ - najczęściej zadawane pytania ???

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej można zleźć na:
Facebook Szkoły Doktorskiej APS
strona internetowa Szkoły Doktorskiej APS i studiów doktoranckich

Obsługą spraw związanych z rekrutacją zajmuje się:
Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych
APS, Warszawa ul. Szczęśliwicka 40, pokój 1114, budynek A, piętro pierwsze
wtorek i czwartek w godz. 10:00-13:00 oraz środa w godz. 12:00-15:00
tel. 589 36 00 wew. 1114
e-mail: szkoladoktorska@aps.edu.pl
  Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych
W okresie kwarantanny prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkoladoktorska@aps.edu.pl
lub za pośrednictwem Messangera Szkoły Doktorskiej APS Facebook Szkoły Doktorskiej APS

Szkoła Doktorska APS - Facebook

 

Aktualności

01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…
19-06-2020

Apel o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących w przestrzeni publicznej

Prezentujemy apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne oraz stanowisko Kolegium Rektorskiego Akad…