EN

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS na rok akademicki 2020/2021 zostanie uruchomiona dnia 1.06.2020 r.
Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie poprzez IRK APS.

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczącą zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wzorem podania, zasadami obliczania punktów oraz Zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczącym ustalenia planu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

 

Podstawowe informacje
1. limit miejsc: 10
2. interdyscyplinarny charakter: pedagogika, psychologia, nauki socjologiczne
3. czas trwania nauki: 3 lata
4. rekrutacja: prowadzona w formie otwartego konkursu składającego się z następujących etapów: elektronicznej rejestracji kandydatów i załączenia dokumentów, przyznania punktacji zgodnie z zasadami obliczania punktów, rozmowy kwalifikacyjnej zawierającej weryfikację znajomości języka angielskiego, złożenia oryginałów dokumentów, decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej APS
5. proces rekrutacji odbywa się w oparciu o następujące kryteria: ocena autorskiego projektu badawczego, osiągnięcia naukowe, rozmowa kwalifikacyjna, średnia ocen

Terminarz rekrutacji:

Rekrutacja2020 krok po kroku
(sylwetka kandydata)
Krok 1 - wybierz promotora i uzyskaj jego zgodę
(lista potencjalnych promotorów zostanie opublikowana w kwietniu)
Krok 2 - przygotuj projekt badawczy we współpracy z promotorem
(rekomendacje, jak przygotować dobry projekt badawczy)
(Indywidualny Plan Badawczy)
Krok 3 - przygotuj i zgromadź dokumenty aplikacyjne
(wykaz dokumentów)
Krok 4 - zarejestruj się w systemie IRK i złóż aplikację
(IRK - w przygotowaniu)
Krok 5 - ocena aplikacji i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
(rekomendacje dot. rozmowy kwalifikacyjnej)
Krok 6 - złożenie oryginałów dokumentów przez osoby przyjęte
(w Biurze ds. Obsługi Procedur Awansowych

Punktacja kryteria
ocena autorskiego projektu badawczego 45%
osiągnięcia naukowe 30%
rozmowa kwalifikacyjna 20%
średnia ocen 5%

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej można zleźć na:
Facebook Szkoły Doktorskiej APS
strona internetowa Szkoły Doktorskiej APS i studiów doktoranckich

Obsługą spraw związanych z rekrutacją zajmuje się:
Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych
APS, Warszawa ul. Szczęśliwicka 40, pokój 1114, budynek A, piętro pierwsze
wtorek i czwartek w godz. 10:00-13:00 oraz środa w godz. 12:00-15:00
tel. 589 36 00 wew. 1114
e-mail: szkoladoktorska@aps.edu.pl
  Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych


 

W okresie kwarantanny prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkoladoktorska@aps.edu.pl
lub za pośrednictwem Messangera Szkoły Doktorskiej APS Facebook Szkoły Doktorskiej APS

Szkoła Doktorska APS

Aktualności

08-04-2020

Zdrowia, spokoju, optymizmu

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy całej Społeczności Akademickiej oraz naszym Bliskim, Przyjaciołom, Znajomym życzenia zdrowia, spokoju i optymizmu.
08-04-2020

Jak dbać o odporność psychiczną w czasie pandemii COVID-19?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru poprowadzonego przez dr n. med. Magdalenę Gawrych z Zakładu Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Instytutu Psychologii
03-04-2020

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowczo sprzeciwia się tym działaniom zwiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie.