EN

Strona główna Doktoranci Szkoła Doktorska Kalendarz Szkoły Doktorskiej Rekrutacja - Informacja o wynikach

Rekrutacja - Informacja o wynikach

Dziękujemy Kandydatkom i Kandydatom za nadesłane w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej APS projekty. Jest nam niezwykle miło, że swój rozwój naukowy łączycie Państwo z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

25-09-2019

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej APS w roku akademickim 2019/2020 ubiegało się 21 osób. Przyjęliśmy 9 osób. Wszyscy Kandydaci i Kandydatki otrzymają informację o wynikach na adres mailowy. Osoby nieprzyjęte otrzymają decyzję Rektora o odmowie przyjęcia pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny podany w dokumentach rekrutacyjnych.

 

Kandydatki i Kandydaci przyjęci do Szkoły Doktorskiej APS na rok 2019/2020

 

1.

Marta Bodecka

2.

Iwona Nowakowska

3.

Karol Szymczak

4.

Dagmara Kostrzewska

5.

Michał Wiśniewski

6.

Krzysztof Grala

7.

Edyta Idczak-Paceś

8.

Arian Kabat

9.

Adrianna Krystosiuk