EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WSNS Rekrutacja Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

14-09-2018

 

Zamieszczone poniżej informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Uwaga! Termin składania dokumentów został przedłużony!

 

Termin i miejsce składania kompletu dokumentów – od 1 czerwca do 7 września 2018 r. w Dziekanacie WSNS w godzinach pracy (kliknij), budynek A, I piętro,  p. 1114.

Uwaga! Przed złożeniem dokumentów należy skontaktować się z opiekunem (przyszłym promotorem) wybranym z listy, przedstawić mu swój projekt badawczy i uzyskać opinię o projekcie, wraz z deklaracją gotowości podjęcia funkcji opiekuna naukowego i  wykazem jego aktualnego dorobku naukowego (z ostatnich pięciu lat).

Uwaga! Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, drogą mailową, o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej i jej terminie lub o niedopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów - 14 września 2018 r. na stronie internetowej APS (kliknij).

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia - 14 września 2018 r. na na stronie internetowej APS (kliknij).


Uwaga! W przypadku niewyczerpania limitu miejsc przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania kwalifikacyjnego do 30 września 2018 r.

Aktualności

14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2