EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WSNS Rekrutacja Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

14-09-2018

 

Zamieszczone poniżej informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Uwaga! Termin składania dokumentów został przedłużony!

 

Termin i miejsce składania kompletu dokumentów – od 1 czerwca do 7 września 2018 r. w Dziekanacie WSNS w godzinach pracy (kliknij), budynek A, I piętro,  p. 1114.

Uwaga! Przed złożeniem dokumentów należy skontaktować się z opiekunem (przyszłym promotorem) wybranym z listy, przedstawić mu swój projekt badawczy i uzyskać opinię o projekcie, wraz z deklaracją gotowości podjęcia funkcji opiekuna naukowego i  wykazem jego aktualnego dorobku naukowego (z ostatnich pięciu lat).

Uwaga! Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, drogą mailową, o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej i jej terminie lub o niedopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów - 14 września 2018 r. na stronie internetowej APS (kliknij).

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia - 14 września 2018 r. na na stronie internetowej APS (kliknij).


Uwaga! W przypadku niewyczerpania limitu miejsc przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania kwalifikacyjnego do 30 września 2018 r.

Aktualności

07-12-2018

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW APS serdecznie zapraszają pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na Spotkanie Wigilijne 19.12.2018, godz. 11.30 w Audytorium im. Janusza Korczaka.
06-11-2018

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH

POKÓJ BADAŃ NAUKOWYCH APS - pomieszczenie przeznaczone do pracy indywidualnej lub zespołowej związanej z badaniami naukowymi realizowanymi na rzecz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzews…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.