EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WSNS Rekrutacja Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

21-05-2018

 

Zamieszone poniżej informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

 

Termin i miejsce składania kompletu dokumentów –  od 1 czerwca do 10 lipca 2018 r. w Dziekanacie WSNS w godzinach pracy (kliknij), budynek A, I piętro,  p. 1114.

Uwaga! Przed złożeniem dokumentów należy skontaktować się z opiekunem (przyszłym promotorem) wybranym z listy, przedstawić mu swój projekt badawczy i uzyskać opinię o projekcie, wraz z deklaracją gotowości podjęcia funkcji opiekuna naukowego i  wykazem jego aktualnego dorobku naukowego (z ostatnich pięciu lat).

Uwaga! Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, drogą mailową, o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej i jej terminie lub o niedopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów - 15 września 2018 r. na stronie internetowej APS.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia - 15 września 2018 r. na na stronie internetowej APS.


Uwaga! W przypadku niewyczerpania limitu miejsc przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania kwalifikacyjnego do 30 września 2018 r.

Aktualności

21-06-2018

Ranking Szkół Wyższych 2018

Ranking Szkół Wyższych 2018 opublikowany. W rankingu Perspektyw nasze kierunki wśród najlepiej klasyfikowanych Uczelni.
04-06-2018

Kongres Praw Rodzicielskich - 25-26 czerwca 2018

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszamy na Kongres Praw Rodzicielskich w dniach 25 - 26 czerwca 2018.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na końcoworoczną wystawę prac studentów. Wystawa Czynna do 27.06.2018 r.