EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WSNS Rekrutacja Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

14-09-2018

 

Zamieszczone poniżej informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Uwaga! Termin składania dokumentów został przedłużony!

 

Termin i miejsce składania kompletu dokumentów – od 1 czerwca do 7 września 2018 r. w Dziekanacie WSNS w godzinach pracy (kliknij), budynek A, I piętro,  p. 1114.

Uwaga! Przed złożeniem dokumentów należy skontaktować się z opiekunem (przyszłym promotorem) wybranym z listy, przedstawić mu swój projekt badawczy i uzyskać opinię o projekcie, wraz z deklaracją gotowości podjęcia funkcji opiekuna naukowego i  wykazem jego aktualnego dorobku naukowego (z ostatnich pięciu lat).

Uwaga! Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, drogą mailową, o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej i jej terminie lub o niedopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów - 14 września 2018 r. na stronie internetowej APS (kliknij).

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia - 14 września 2018 r. na na stronie internetowej APS (kliknij).


Uwaga! W przypadku niewyczerpania limitu miejsc przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania kwalifikacyjnego do 30 września 2018 r.

Aktualności

18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…