EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WSNS Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

04-02-2018

                             

    WAŻNE!

31 stycznia ukazało się Zarządzenie nr 121/2018 Rektora APS w sprawie finansowania projektów badawczych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (kliknij) oraz Zarządzenie nr 120/2018 Rektora APS w sprawie trybu oceny projektów badawczych finansowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze środków dotacji podmiotowej (kliknij). Zachęcamy do zapoznania się z obydwoma dokumentami.

 

    UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że szczegółowy plan zajęć realizowany w ramach dni zajęciowych oraz harmonogram dni zajęciowych dostępne są na stronie internetowej APS:

 http://www.aps.edu.pl/studenci/plany-zaj%C4%99%C4%87/studia-stacjonarne/studia-doktoranckie/

 

 

   UWAGA!

Informacje na temat stypendiów (doktoranckiego oraz: socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, dla najlepszych doktorantów i zapomóg) znajdują się w zakładce Wsparcie socjalno-bytowe (kliknij).

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
26-02-2018

Wystawa DYPLOMY MAGISTERSKIE 2017

Na prezentację składają się dyplomy autorstwa 26 absolwentów pięciu pracowni dyplomujących Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie – malarskich: prof. dr hab. Marzanny Wróblewskiej, prof. dr. …
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…