Pomoc materialna/Stypendia

Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich (pomoc materialna)
budynek C, I piętro, pokój 3124,
tel.: 22-589-36-30: 

Godziny przyjęć:

poniedziałek   10.00 - 13.30
wtorek           10.00 - 13.30
środa             10.00 - 13.30
piątek            10.00 - 13.30

Pracownicy:

mgr Ewa Zinów – Kierownik Biura
e-mail: ezinow@aps.edu.pl

mgr Alicja Górska – starszy specjalista
e-mail: agorska@aps.edu.pl

mgr Danuta Pazura - starszy specjalista
e-mail: pazura@aps.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 175/14-15 z 25.11.2014 r.) - pobierz


 

STYPENDIUM MINISTRA - link do strony dot. szczegółów

Termin przyjmowania wniosków do dnia 22.09.2017 r. w pokoju 3124 (bud.C, piętro I)

 

Informacja o stypendiach na rok akademicki 2017/2018

strona w przygotowaniu