EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie w zakresie pedagogiki Plany zajęć

Plany zajęć

Wydział Nauk Pedagogicznych

05-02-2020

Studia stacjonarne


Rok akademicki 2019/2020

 

Praktyki realizowane są na II - IV roku w semestrze zimowym i letnim. Roczna liczba godzin praktyk do zrealizowania - 90.

W celu odbioru karty obsad zajęć ( w ramach praktyk II-IV rok studiów) należy zgłosić się do instytutu, w którym przydzielone zostały zajęcia lub do Działu Planowania , pokój 3076, parter, budynek C, tel. 22/589-36-35.