EN

ZARZĄD

Marcin Szostakowski – przewodniczący
marcinszost@wp.pl
tel. 514-772-745
Natalia Józefacka-Szram – wiceprzewodnicząca
Marta Trusewicz-Pasikowska – sekretarz

RADA

Aleksandra Drążkiewicz
Anna Gregorek
Konrad Pasikowski
Grzegorz Droń
Oksana Kotormus
Marcin Lerka
Magdalena Kołodziejska
Paulina Zalewska
Wioletta Zagrodzka

Aktualności

04-10-2017

INAUGURACJA

3 października, o godz. 9.30 w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Wykład inauguracyjny pt. "Aktualne i perspektywiczne zmiany funkcjonowania szkolnictwa wyższego", wyg…
04-10-2017

UTW

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością i serdecznością zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
04-10-2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacy…