Rada Doktorantów

ZARZĄD

Marcin Szostakowski – przewodniczący
marcinszost@wp.pl
tel. 514-772-745
Natalia Józefacka-Szram – wiceprzewodnicząca
Marta Trusewicz-Pasikowska – sekretarz

RADA

Aleksandra Drążkiewicz
Anna Gregorek
Konrad Pasikowski
Grzegorz Droń
Oksana Kotormus
Marcin Lerka
Magdalena Kołodziejska
Paulina Zalewska
Wioletta Zagrodzka