EN

 KOMUNIKAT

 Samorząd Doktorantów

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie

wspólnie z

        Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Samorządem Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zaprasza do udziału w

VI Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów
pt. Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnyc „Warsztat młodego badacza”

 Miejsce konferencji:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa

Termin konferencji:

16-17 marca 2017

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,

z ogromną radością przekazujemy zaproszenie na VI Międzyuczelnianą Konferencję Doktorantów, wpisującą się w cykl corocznych, interdyscyplinarnych spotkań pod niezmiennym hasłem Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych.

Podobnie jak w roku ubiegłym, proponowana Konferencja przyjmie formę swoistych warsztatów metodologicznych, celem podkreślenia planowania i realizacji projektów badawczych, uwzględniając ich etyczny i twórczy potencjał.

Konferencja odbędzie się 16 i 17 marca 2017 roku, z podziałem na bloki o charakterze:

  • edukacyjnym (dzień I)
  • dyskusyjnym (dzień II).

Zgodnie z zaplanowaną strukturą, Konferencję rozpoczniemy Szkołą Mistrzów, która umożliwi Państwu zapoznanie się z poglądami wybitnych Profesorów na temat współczesnych problemów nauk społecznych. Następnie wysłuchamy wystąpień młodych Doktorów, eksponujących oryginalne
i innowacyjne rozwiązania metodologiczne.

W drugim dniu odbędą się dwie sesje, każda z 3 panelami tematycznymi, w których głos oddamy doktorantom, aby wspólnie urzeczywistniać ideę otwartej nauki, wymiany myśli, poczynając od najwcześniejszych etapów projektów badawczych.

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, aby odważnie dawać wyraz potrzeb oraz wahań badaczy, zarówno osób debiutujących, jak i autorytetów. Mamy nadzieję na Państwa żywy odzew.

 Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 marca 2017 roku na adres: pipwwe@gmail.com.

W Komunikacie nr 2 zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące Konferencji.

 Opłata Konferencyjna w wysokości 150 zł* obejmuje:

  • uczestnictwo w wykładach i sesjach,
  • materiały Konferencyjne,
  • przerwy kawowe oraz obiadowe,
  • uczestnictwo w kolacji metodologicznej,

* Uczestnicy bierni będą mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wykładach oraz panelach podczas Konferencji.

Mamy nadzieję, iż proponowana przez nas konferencja stworzy okazję do interesującej wymiany doświadczeń badawczych.


KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI:
dr hab. Grzegorz Szumski, prof. APS

KOORDYNATORZY KONFERENCJI:
mgr Marcin Szostakowski                 nr tel. 514 772 745
mgr Marta Trusewicz-Pasikowska     nr tel. 516 498 011


KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
mgr Kalina Łukasiewicz (UMCS)
mgr Malwina Kałużyńska (UW)
mgr Edyta Klimkowska (UP)
mgr Magdalena Mazur (US)
mgr Iwona Murawska r (UMK)

 

Aktualności

04-10-2017

INAUGURACJA

3 października, o godz. 9.30 w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Wykład inauguracyjny pt. "Aktualne i perspektywiczne zmiany funkcjonowania szkolnictwa wyższego", wyg…
04-10-2017

UTW

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością i serdecznością zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
04-10-2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacy…