Przewody doktorskie - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

W 2015 roku Wydział Stosowanych Nauk Społecznych uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, a w 2016 roku w dyscyplinie psychologia, co oznacza w praktyce możliwość przeprowadzania przewodów doktorskich. Nadanie uprawnień poprzedzone było wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która zarówno kierunek socjologia, jak i kierunek psychologia, oceniła pozytywnie.

Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych nie są na razie prowadzone studia doktoranckie, choć trwają starania o możliwość ich uruchomienia. Prawo do prowadzenia studiów doktoranckich mają podstawowe jednostki organizacyjne, które posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora, który to warunek został już spełniony.