Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich (nowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich).

 

mgr  Rafał Konrad Głębocki

Promotor:   prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek 

Promotor pomocniczy dr inż. Wiesław Cetera

pdfrecenzja 1
pdfrecenzja 2

pdfstreszczenie rozprawy w j. polskim i w j. angielskim

pdfZawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

mgr Anna Górka-Strzałkowska

Promotor:   prof. dr hab. Barbara Smolińska -Theiss

Promotor pomocniczy dr Anna Perkowska-Klejman

 

pdfZawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
 

mgr  Karolina Ordak

Promotor:    dr hab. Hanna Żurawprof.  Pedagogium

pdfrecenzja 1
pdfrecenzja 2

pdfstreszczenie rozprawy w j. polskim
pdfstreszczenie rozprawy w j. angielskim