Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich (nowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich).

 mgr 

Promotor: 

Promotor pomocniczy

recenzja 1
recenzja 2

streszczenie rozprawy w j. angielskim
streszczenie rozprawy w j. polskim

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej