EN

Komisja ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Nauk Pedagogicznych działa jako organ wewnętrzny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i podlega Radzie Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii.
W pracach Komisji - w poszczególnych etapach przewodu doktorskiego - biorą udział ponadto promotor/promotorzy osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora oraz recenzenci danej rozprawy doktorskiej.


   Skład Komisji ds Przewodów Doktorskich w kadencji 2016-2020

-        prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański       -  (przewodniczący)
-        dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki                 -  (zastępca przewodniczącego)
-        dr hab., prof. APS Jarosław Gara                 -  (zastępca przewodniczącego)

-        dr hab., prof. APS Józefa Bałachowicz
-        dr hab., prof. APS Józef Bednarek
-        prof. dr hab. Danuta Gielarowska-Sznajder
-        prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
-        dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka
-        dr hab., prof. APS Ewa Kulesza
-        prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss
-        dr hab., prof. APS Franciszek Szlosek
-        dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski

 Skład komisji egzaminacyjnych w kadencji 2016-2020

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej (pedagogiki)
-   prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański      
-   dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki                
-   dr hab., prof. APS Jarosław Gara     

-   dr hab., prof. APS Józefa Bałachowicz
-   dr hab., prof. APS Józef Bednarek
-   prof. dr hab. Danuta Gielarowska-Sznajder
-   prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
-   dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka
-   dr hab., prof. APS Ewa Kulesza
-   prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss
-   dr hab., prof. APS Franciszek Szlosek
-   dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski

 

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie w zakresie psychologii:

- prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska              - przewodnicząca
- dr hab., prof. APS Paweł Bronowski                       - egzaminator
- dr Karolina Skarbek

 

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie w zakresie socjologii:

- dr hab., prof. APS Anna Odrowąż-Coates             - przewodnicząca
- prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz             - egzaminator
- dr hab., prof. APS  Paweł Boryszewski

 

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie w zakresie filozofii:

- dr hab., prof. APS Jarosław Gara                          - przewodniczący
- prof. dr hab. Anna Drabarek                                - egzaminator
- dr Halina Postek

 

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie w zakresie języka angielskiego:

- dr hab., prof. APS Ewa Kulesza                             - przewodnicząca
- mgr Elżbieta Grabińska                                        - egzaminator
- dr Ewa Dąbrowa

 

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie w zakresie języka rosyjskiego:

- dr hab., prof. APS  Franciszek Szlosek                  - przewodniczący
- mgr Ewa Trzeszczkowska                                    - egzaminator
- dr Diana Aksamit

 

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie w zakresie języka niemieckiego:

- prof. dr hab. Mirosław Stanisław Szymański          - przewodniczący
- mgr Grażyna Smakulska                                       - egzaminator
- dr Marta Kulesza

 

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie w zakresie języka francuskiego:

- prof. dr hab. Karol Poznański                                - przewodniczący
- mgr Aleksandra Zwierzchowska-Wójcik                - egzaminator
- dr Alicja Zagrodzka

 

Dyżury nauczycieli akademickich, będących egzaminatorami, można wyszukać na stronie internetowej APS w systemie USOS-Web, wpisując w zakładce „Katalog" nazwisko egzaminatora.

Aktualności

14-12-2017

REJESTRACJA KANDYDATÓW 2018/2019

Zapraszamy do rejestracji w programie ERASMUS na 2018/2019
13-12-2017

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW Akademii Pedagogiki Specjalnej serdecznie zapraszają emerytowanych i obecnych pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na SPOTKANIE WIGILIJNE w dniu 20.12…
15-12-2017

Stanisław Grotecki

Zawiadamiamy z głębokim smutkiem, że 09.12.2017 r. odszedł na zawsze mgr Stanisław Grotecki, afazjolog-terapeuta, nasz kolega z Zakładu Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej.