EN

Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, pozytywnymi recenzjami rozprawy doktorskiej oraz pozytywnymi wynikami egzaminów doktorskich Komisja d.s. Przewodów Doktorskich podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
Komisja, po wyznaczeniu terminu, miejsca publicznej obrony i składu indywidualnej komisji do przeprowadzenia obrony, przekazuje zawiadomienia o obronie kandydatowi do stopnia doktora, promotorowi, promotorowi pomocniczemu, recenzentom i jednostkom organizacyjnym, uprawnionym do nadawania stopnia doktora z pedagogiki oraz umieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii.
W przypadku nieprzyjęcia rozprawy i niedopuszczenia jej do obrony Komisja ds. Przewodów Doktorskich przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Senatowi Akademii.

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.