EN

Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, pozytywnymi recenzjami rozprawy doktorskiej oraz pozytywnymi wynikami egzaminów doktorskich Komisja d.s. Przewodów Doktorskich podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
Komisja, po wyznaczeniu terminu, miejsca publicznej obrony i składu indywidualnej komisji do przeprowadzenia obrony, przekazuje zawiadomienia o obronie kandydatowi do stopnia doktora, promotorowi, promotorowi pomocniczemu, recenzentom i jednostkom organizacyjnym, uprawnionym do nadawania stopnia doktora z pedagogiki oraz umieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii.
W przypadku nieprzyjęcia rozprawy i niedopuszczenia jej do obrony Komisja ds. Przewodów Doktorskich przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Senatowi Akademii.

Aktualności

15-09-2020

INAUGURACJA

2 października (piątek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021. Wykład inauguracyjny wygłosi Profesor Ewa Łętowska członkini Polskiej Akademii Nauk, Doktor Hon…
10-09-2020

Studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe - Terapia Pedagogiczna. Rekrutacja tylko do 30 września 2020 r.
26-08-2020

Nowe władze Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

Rektor elekt APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS została wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUP) na kadencję 2020-2024. Funkcję zastępcy przewodniczącej po…