EN

Komisja ds. Przewodów Doktorskich może wnioskować do Senatu Akademii w sprawie podjęcia uchwały o zamknięcie przewodu doktorskiego, jeżeli:

  • kandydat do stopnia doktora złożył pisemną rezygnację z kontynuowania przewodu doktorskiego;

  • kandydat do stopnia doktora w okresie ośmiu lat od dnia wszczęcia przewodu doktorskiego nie wykazał postępów w pracy nad rozprawą doktorską (w szczególności nie przystąpił do egzaminów doktorskich i/lub nie złożył rozprawy doktorskiej).

  • Przewody doktorskie, które zostały wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku, powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku, w przeciwnym przypadku ulegają zamknięciu z mocy prawa.

Aktualności

15-09-2020

INAUGURACJA

2 października (piątek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021. Wykład inauguracyjny wygłosi Profesor Ewa Łętowska członkini Polskiej Akademii Nauk, Doktor Hon…
10-09-2020

Studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe - Terapia Pedagogiczna. Rekrutacja tylko do 30 września 2020 r.
26-08-2020

Nowe władze Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

Rektor elekt APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS została wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUP) na kadencję 2020-2024. Funkcję zastępcy przewodniczącej po…