EN

Strona główna Doktoranci Dziekanat Studiów Doktoranckich WNP Kierownik Studiów WNP

Kierownik Studiów WNP

Wydział Nauk Pedagogicznych

03-09-2019

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH
WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

 

 dr hab. Danuta Uryga

dr hab., prof. APS Danuta Uryga
e-mail: duryga@aps.edu.pl
tel. 22/ 589-36-00 wew.1051 lub 1050  


Dyżur : środa godz. 12.00 - 13.00
pokój 1113, budynek A, piętro I

 

Kariera naukowa

 • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2014)
 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, Wydział Filozoficzny – Uniwersytet Jagielloński (2002).

Zainteresowania naukowe

 • polityka edukacyjna: polski system oświaty, polityka edukacyjna samorządu terytorialnego, uspołecznienie w oświacie, innowacje instytucjonalne w oświacie;
 • pedagogika społeczna: środowisko lokalne, społeczne inicjatywy oddolne, szkoła środowiskowa.

Wybrane publikacje:

 • Uryga D. (2018) “Association Schools” – A Step Towards the Revitalization of the Idea of Community School in Poland, In: D. Keller, K. O’Neil, H. Nicolaisen, D. Schugurensky, K. Villaseñor (eds.), Social Pedagogy and Social Education: Bridging Traditions and Innovations. Social Pedagogy Association, Phoenix, Arizona.
 • Uryga D. (2018) Szkoła stowarzyszeniowa jako współczesna forma szkoły środowiskowej, „Pedagogika Społeczna”, 2.
 • Uryga D. (2017) Zmierzch publicznej oświaty samorządowej. „Pedagogika Społeczna”, 1.
 • Uryga D. (2016) Uległość oświaty. Michela Houellebecqa wizja europejskiej przyszłości, „Ruch Pedagogiczny”, 1.
 • Uryga D., Gozdowska E. (2016) Rada Oświatowa w opiniach władz samorządowych i środowisk związanych z lokalną edukacją – raport z badania, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 • Uryga (2015) Szkoła środowiskowa – koncepcja pedagogiczna w objęciach polityki, „Pedagogika Społeczna”, 4.
 • Uryga D., Wiatr M. (2015) Quasi-szkoły – nowe przedsięwzięcia rodzicielskie na obrzeżu systemu oświaty, „Pedagogika Społeczna”, 3.
 • Uryga D. (2015) Od uspołecznienia do prywatyzacji – dwa nurty opinii na temat przekazywania przez samorząd lokalny szkół innym podmiotom. W: R. Pęczkowski (red.) Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Seria: „Oblicza Małej Szkoły”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Współpraca międzynarodowa

 • Członek European Research Network About Parents in Education (sekcja polska)

Pełnione funkcje

 • Redaktor prowadzący kwartalnika “Pedagogika Społeczna”
 • Członek Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego