EN

Strona główna Doktoranci Dziekanat Studiów Doktoranckich WNP Kierownik Studiów WNP

Kierownik Studiów WNP

Wydział Nauk Pedagogicznych

03-11-2017

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH WNP

 

 

dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski
e-mail: gszumski@aps.edu.pl
tel. 22/ 589-36-00 wew.1051 lub 1050   

 

Kariera naukowa

doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność pedagogika, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (2007)

doktor nauk humanistycznych, Instytut Badań Edukacyjnych (1994)

Zainteresowani naukowe

kształcenie integracyjne i edukacja włączająca

teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej

pedagogika porównawcza

Najważniejsze publikacje

 • G. Szumski (2006, drugi dodruk 2013). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej. Warszawa: WN PWN – Wydawnictwo APS 2006.
 • G. Szumski (2010).  Wokół edukacji włączającej. Warszawa: Wydawnictwo APS (współpraca: A. Firkowska-Mankiewicz)
 • J. Smogorzewska, G. Szumski (2015). Rozwój kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria – Metodyka – Efekty. Warszawa: WN PWN. 
 • G. Szumski (2006). Edukacja inkluzyjna – geneza, istota, perspektywy. Kwartalnik Pedagogiczny, 1., s. 93-114.
 • A. Firkowska-Mankiewicz , G. Szumski (2008). Pedagogika specjalna i system kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce. W: D. D. Smith: Pedagogika specjalna. Tom 2.  Wydawnictwo Naukowe PWN - Wydawnictwo APS. Warszawa. s. 319- 346.
 • G. Szumski, A. Firkowska-Mankiewicz (2010). Is Polish Special Education Effective? Academic and Socio-emotional Effects of Schooling in Special, Integrated and Regular Schools. The New Educational Review, 1 (20), s. 248-260.
 • G. Szumski (2012). Efekt skupienia. W jaki sposób światła zasada przyczynia się do edukacyjnego wykluczenia. Chowanna, 1(38), s. 69-81.
 • G. Szumski, M. Karwowski (2012). School achievement of children with intellectual disability:  The role of  socioeconomic status, placement, and parents’  engagement. Research in Developmental Disabilities , 33, s. 1615–1625.
 • G. Szumski, M. Karwowski (2012). Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na tle uczniów sprawnych intelektualnie - znaczenie formy kształcenia i płci. Ruch Pedagogiczny, 3, s.33-55.
 • D. L. Ryndak,., D. Reed, G. Szumski, A.-M. Orlando, J. Smogorzewska, W.  Gao. (2014). Societal Inclusion and Equity Internationally: International Initiatives, Illustrations, Challenges, and Recommendations. W: M. Argan, F. Brown, C. Hughes, C. Quirk, D. L. Ryndak. (red.). Equity& Full  Participation for Individuals with Severe Disabilities. Baltimore, MD: Paul H. Brookes. s. 371-394.
 • G. Szumski, M. Karwowski (2014). Psychosocial functioning and school achievement of children with mild intellectual disability in polish special, integrative, and mainstream schools. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 11, s. 99-108.
 • G. Szumski (2014). Edukacja włączająca – niedokończony projekt. Ruch Pedagogiczny, 4.
 • M. Karwowski, G. Szumski  (2014). O wielkiej rybie w małym stawie. W: A. Gromkowska-Melosik, M. J. Szymański (red.) Edukacja i nierówności.  Trajektorie sukcesu i marginalizacji. Wydawnictwo  Naukowe UAM:  Poznań,  s.147-161.
 • G. Szumski,  J. Smogorzewska, M. Karwowski (2015). Can Play Develop Social Skills? The Effects of "Play Time / Social Time" Program Implementation . International Journal of Developmental Disabilities,61, http://dx.doi.org/10.1179/2047387715Y.0000000002
 • G. Szumski,  M. Karwowski (2015). Emotional and Social Integration and the Big-Fish-Little-Pond Effect among Students with and without Disabilities. Learning and Individual Differences 43, s. 63-74.
 • M. Karwowski, J. Gralewski, G. Szumski (2015).  Teachers' Effect on Students' Creative Self-Beliefs Is Moderated by Students' Gender. Learning and Individual Differences 44, s.1-8.
 • G. Szumski, M. Karwowki  (2015). Rodzicielskie zaangażowanie w edukację gimnazjalistów sprawnych i  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – które strategie przynoszą oczekiwane efekty? Edukacja, 4.

Projekty badawcze:

 • Kierownik projektu - Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w formach segregacyjnych, integracyjnych i włączających. MNiSZW Nr 1566/H03/2007/32. Lata realizacji 2007-2009. Wartość: 150 000 PLN.
 • Opiekun naukowy - Rozwijanie twórczości językowej dzieci przedszkolnych za pomocą metod "Storyline" i "Piramida Skojarzeń". Narodowe Centrum Nauki. Lata realizacji 2012-2013. Wartość: 33 000 PLN.
 • Kierownik projektu - Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych. Narodowe Centrum Nauki. Lata realizacji 2013-2016. Wartość: 642 851,00 PLN.
 • Główny wykonawca – Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych gimnazjalistów. Narodowe Centrum Nauki. Lata realizacji 2012-2016.
 • Główny wykonawca - Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno-politycznej. Narodowe Centrum Nauki. Lata realizacji 2013 – 2016.
 • Główny wykonawca – Forma kształcenia a trajektorie rozwoju teorii umysłu. Narodowe Centrum Nauki. Lata realizacji 2015 – 2018.
 • Kierownik - Akademickie Centrum Kreatywności. Wdrażanie programów rozwijających umiejętności społeczne dzieci w przedszkolach. MNISzW. Lata realizacji 2014-2015. Wartość: 245 325,00 PLN.

Współpraca międzynarodowa

 • Członek TASH i International Association of Special Education.

Pełnione ważne funkcje

 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ekspert Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN.
 • Członek Rady Redakcyjnej Europe's Journal of Psychology
 • Recenzent ad hoc: Research in Developmental Disabilities , British Journal of Educational Psychology, Developmental Neurorehabilitation, Thinking Skills and Creativity , International Journal of Developmental Disabilities, Scandinavian Journal of Disability Research, Kwartalnik Pedagogiczny , Edukacja, Opuscula Sociologica, Colloquium, Konteksty Pedagogiki Specjalnej.

Aktualności

06-09-2018

XII FESTIWAL NAUKI

XII Festiwalu Nauki, odbędzie się w dniach 21-30 września 2018. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na spotkanie: Zróżnicowanie kul…
21-09-2018

Wystawa malarstwa - Wioleta Rzążewska - Niepozory

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa pt. Niepozory Wiolety Rzążewskiej, laureatki II nagrody JM Rektora APS …
20-09-2018

Profesor wizytująca z Università di Torino

Od 15 października do 16 listopada 2018 Gościem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej będzie profesor wizytująca z Università di Torino, Assistant Professor Maddalena Cannito, PhD