Dziekanat Studiów Doktoranckich - Wydział Nauk Pedagogicznych APS (ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, budynek A, parter)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski
e-mail: gszumski@aps.edu.pl
tel. 22/ 589-36-00 wew.1050 lub 1051          

 

STUDIA  DOKTORANCKIE

mgr Ewa Stolińska-Sidwa

e–mail: esidwa@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22/589-36-50
tel.centrala: 22/589-36-00 wew. 1051
pokój 1051, budynek C, parter

PRZEWODY  DOKTORSKIE I HABILITACYJNE

Barbara Nowak 

e-mail: bnowak@aps.edu.pl
tel. bezpośredni: 22/589-36-55
tel.centrala: 22/589-36-00 wew. 1050
pokój 1050, budynek C, parter

 

DZIEKANAT czynny:

wtorek:    10:00 – 13:00
środa:      12:00 – 15:00
czwartek: 10:00 - 13:00