Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

Biblioteka Główna realizuje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówienia na konkretne pozycje, których Biblioteka nie posiada, a znajdują się w placówkach poza Warszawą.

Prawo do korzystania z tej formy udostępniania mają pracownicy, studenci seminariów magisterskich i studenci studiów doktoranckich.

Z materiałów udostępnianych w tej formie można korzystać wyłącznie w Czytelni Biblioteki APS.

Zamówienia międzybiblioteczne realizowane są na podstawie odrębnych ustaleń, wynikających z ograniczeń stosowanych w różnych bibliotekach.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Marta Mościcka

tel. 589-36-00 wew. 2324

e-mail: miedzybiblioteczne@aps.edu.pl

 

Urszula Grzeszek-Juszczak

tel. 589-36-00 wew. 2310