Rada Biblioteczna na kadencję 2020-2024

Funkcja Nazwisko
Przewodniczący: Dr hab. Adam Solak, prof. APS
Członkowie:

Dr Kamil Kuracki

Dr Marta Krasuska-Betiuk

Dr Małgorzata Woźniak-Prus

Dr Mateusz Radzki

Dr Anna Kruk

Dr Przemysław Radwański

Joanna Potęga

Agnieszka Pyza

Joanna Wojtowicz

Beata Rek

Konrad Kuźma – reprezentant Samorządu Doktorantów APS

Paulina Kowalczyk - reprezentant Samorządu Studentów APS

Dominika Cygan - reprezentant Samorządu Studentów APS